Sistemski zahtjevi

TeleCAD-GIS 2021

  Softverski preduslovi za x64 (64-bit)

 • Microsoft® Windows® 10 (verzija 1803 ili viša)
 • Microsoft® Windows® 8.1 sa KB2919355 ažuriranjem
 • AutoCAD 2021 ili AutoCAD 2020
 • AutoCAD Map 3D 2021 ili AutoCAD Map 3D 2020

  Hardverski preduslovi za 64-bit

 • 2.5 GHz ili brži 64-bitni (x64) procesor
 • 8 GB RAM memorije
 • 7 GB slobodnog prostora na disku za instalaciju
 • Monitor rezolucije 1920×1080

Neophodan je jedan prazan USB slot za hardverski ključ, ukoliko koristite ovaj vid licenciranja.

DWG kompatibilnost

Verzija TeleCAD-GIS 2021 je kompatibilna sa AutoCAD DWG formatom R23, odn. sa DWG formatima koje koriste Autodesk aplikacije do verzije 2021.

Ukoliko korisnik ne poseduje TeleCAD-GIS, ali ima instaliran neki od Autodesk proizvoda, može ih koristiti da pregleda ili štampa (ali ne i da menja) pripremljenu tehničku dokumentaciju.

Konverzija formata

Prilikom korišćenja crteža koji su izrađeni u nekoj od starijih verzija TeleCAD-GIS-a dolazi do automatske konverzije tipova objekata, simbola, oznaka, formata u tekuću verziju aplikacije. Drugim rečima, moguće je koristiti digitalne projekte izrađene u prethodnim verzijama programa. Ne preporučuje se otvaranje crteža izrađenih u verziji TeleCAD-GIS 2021, sa nekom starijom verzijom.

TeleCAD-GIS 2018

  Softverski preduslovi za x64 (64-bit)

 • Microsoft® Windows® 10 (verzija 1803 ili viša)
 • Microsoft® Windows® 8.1 sa KB2919355 ažuriranjem
 • Microsoft® Windows® 7 SP1 sa KB4019990 ažuriranjem
 • AutoCAD 2017 (64-bit) ili AutoCAD 2012 (64-bit)
 • AutoCAD Map 3D 2017 (64-bit) ili AutoCAD Map 3D 2012 (64-bit)

  Hardverski preduslovi za 64-bita

 • 1 GHz ili brži 64-bitni (x64) procesor
 • 4 GB RAM memorije (8 GB preporuka)
 • 6 GB slobodnog prostora na disku za instalaciju
 • Monitor rezolucije 1360×768 (1600×1050 ili više) sa “true color” tehnologijom

Neophodan je jedan prazan USB slot za hardverski ključ.

DWG kompatibilnost

Verzija TeleCAD-GIS 2018 je kompatibilna sa AutoCAD DWG formatom R21, odn. sa DWG formatima koje koriste Autodesk aplikacije do verzije 2017.

Ukoliko korisnik ne poseduje TeleCAD-GIS, ali ima instaliran neki od Autodesk proizvoda, može ih koristiti da pregleda ili štampa (ali ne i da menja) pripremljenu tehničku dokumentaciju.

Konverzija formata

Prilikom korišćenja crteža koji su izrađeni u nekoj od starijih verzija TeleCAD-GIS-a dolazi do automatske konverzije tipova objekata, simbola, oznaka, formata u tekuću verziju aplikacije. Drugim rečima, moguće je koristiti digitalne projekte izrađene u prethodnim verzijama programa. Ne preporučuje se otvaranje crteža izrađenih u verziji TeleCAD-GIS 2018, sa nekom starijom verzijom.

TeleCAD-GIS 2016

  Softverski preduslovi za x64 (64-bit)

 • Microsoft® Windows® 10
 • Microsoft® Windows® 8.1
 • Microsoft® Windows® 7 SP1
 • AutoCAD 2017 (64-bit) ili AutoCAD 2012 (64-bit)
 • AutoCAD Map 3D 2017 (64-bit) ili AutoCAD Map 3D 2012 (64-bit)

  Hardverski preduslovi za 64-bit

 • 4 GB RAM memorije (8 GB preporuka)
 • 6 GB slobodnog prostora na disku za instalaciju
 • Monitor rezolucije 1360 x 768 sa “true color” tehnologijom

Neophodan je jedan prazan USB slot za hardverski ključ.

DWG kompatibilnost

Verzija TeleCAD-GIS 2016 je kompatibilna sa AutoCAD DWG formatom R19, odn. sa DWG formatima koje koriste Autodesk aplikacije u verzijama od 2013 do 2017.

TeleCAD-GIS 2013

Verzija TeleCAD-GIS 2013 je kompatibilna sa AutoCAD DWG formatom R18, odn. sa DWG formatima koje koriste Autodesk aplikacije u verzijama 2010, 2011 i 2012.

TeleCAD-GIS 2012, 2010 i 2006

Verzije TeleCAD-GIS-a 2012, 2010 i 2006 su kompatibilne sa AutoCAD DWG formatom R16, odn. sa DWG formatima koje koriste Autodesk aplikacije u verzijama 2004, 2005 i 2006.

Ukoliko korisnik ne poseduje TeleCAD-GIS ali ima instaliran neki od Autodesk proizvoda, može ih koristiti da pregleda ili štampa (ali ne i da menja) pripremljenu tehničku dokumentaciju.

Konverzija formata

Prilikom učitavanja crteža, program prepoznaje u kojoj verziji TeleCAD-GIS aplikacije je crtež izrađen. Tom prilikom se vrši automatska konverzija tipova objekata, simbola, oznaka u tekuću verziju aplikacije. Drugim rečima, moguće je koristiti digitalne projekte izrađene u prethodnim verzijama programa.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer