Šta je INOVA?

Pre 20 godina smo potpisali prvi ugovor sa telekomunikacionom kompanijom kojoj je bila potrebna jedinstvena slika mreža i sistema kojima upravlja. Ponudili smo inovativno rešenje: integraciju CAD i GIS alata, tj. razvoj «pametnog» FM sistema kao temeljne IT podrške procesima planiranja, projektovanja, održavanja i upravljanja telekomunikacionom infrastrukturom. Ponosni smo što je ta kompanija i posle 20 godina jedan od naših najvažnijih partnera.

Danas smo partneri sa više od 400 kompanija, organizacija i uprava. Većina njih upravlja ili učestvuje u finansiranju održivog razvoja prostora u celini i specifičnih infrastrukturnih sistema.

Najveća vrednost INOVA rešenja su akumulirana domenska znanja s područja telekomunikacija, elektro mreža, saobraćaja, prostornog uređenja, urbanizma, ekologije i geodezije. Ta znanja, u kombinaciji sa originalnom topologijom, te web, on site i mashine learning tehnologijama su kreirala sofisticirane ekspertne sisteme.

Potvrda kvaliteta tih sistema su poslovna reputacija i korisnički kriterijumi koji su neposredno i merljivi ekonomski benefiti. To je osnovna premisa naše poslovne filozofije, odnosa i saradnje sa korisnicima naših rešenja. Dodatno kontinuirano pratimo i unapređujemo kvalitet proizvoda i odnosa sa korisnicima kroz pet ISO standarda.

Druga premisa, ne manje važna, je da naši elektroinženjeri, geoinformatičari i drugi zaposleni dostojno žive od vlastitih kreacija. Naravno, ostajemo partneri najvećih na području tehničkog softvera i baza podataka: Autodesk Preferred Industry Partner i Oracle gold partner, ali sa vlastitim brendovima: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA RoadCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA ElectroCAD-GIS.

Podaci o registraciji kompanije

Bosna i Hercegovina

Skraćeni naziv firme: GEOINOVA
Pun naziv firme: GEOINOVA – informatički inženjering d.o.o.
Sedište firme: Njegoševa 7, 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina
Žiro račun: 562-099-00011721-57 Razvojna banka Jugoistočne Evrope, Banja Luka
PDV broj: 400977670007
Matični broj: 1943227
Datum osnivanja firme: 29/Mart/2001
Br. poreske registracije: 02/01-0801/457-1235/3
Registarski uložak kod suda: 1-12035-00 Osnovni sud u Banja Luci
Registar carinskih obveznika: 5413 / 04.07.2003. Ministarstvo finansija RS Republička uprava carina, Banja Luka

Srbija

Naziv kompanije: INOVA-geoinformatika d.o.o. Beograd Jurija Gagarina 56/17
Sedište firme: 11070 Novi Beograd Srbija
PAK: 192741
Adresa za prijem pošte: Hadži-Melentijeva 30 11000 Vračar, Beograd Srbija
PAK: 122221
Žiro-račun 1: 170-30009460000-27 UniCredit Banka a.d.
Žiro-račun 2: 165-4828-14 Addiko Banka a.d.
Matični broj: 20085819
PIB broj: 104096558
Datum osnivanja firme: 26/Sep/2005
Registar privrednih subjekata: BD. 92034/2005

Slovenija

Skraćeni naziv firme: GEOINOVA d.o.o.
Pun naziv firme: GEOINOVA, geoprostorske rešitve, d.o.o.
Sedište firme: Ljubljana
Adresa firme: Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana
Pravno organizacioni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o.
Ident. br. za PDV i poreski broj: SI 84078880
Matični broj: 6741215000
Datum upisa subjekta u sudski registar: 11.12.2014
rectangle background

Reference

INOVA TeleCAD-GIS korisnici

 • 1.

  MTS
  (INOVA GIS Platforma, tj. enterprise GIS)

 • 2.

  M:tel
  (INOVA GIS Platforma, tj. enterprise GIS)

 • 3.

  BH Telekom
  (INOVA GIS Platforma, tj. enterprise GIS)

 • 4.

  Telenor Srbija
  (INOVA GIS Platforma, tj. enterprise GIS)

 • 5.

  SBB Beograd

 • 6.

  Energoprojekt, Beograd

 • 7.

  Telrad, Bijeljina

 • 8.

  Energomontaža, Beograd

 • 9.

  NI-TEL, Niš

 • 10.

  NovaTEL, Beograd...

INOVA AreaCAD-GIS korisnici

 • 1.

  Republika Srpska –
  Ministarstvo za prostorno uređenje,
  građevinarstvo i ekologiju

 • 2.

  Grad Banja Luka

 • 3.

  Grad Prijedor

 • 4.

  Grad Gradiška

 • 5.

  Opština Laktaši

 • 6.

  Opština Brod

 • 7.

  Opština Novi Travnik

 • 8.

  Opština Teslić

 • 9.

  Opština Novo Sarajevo

 • 10.

  Opština Vukosavlje...

Projekti razvoja IS i GIS sistema i
sistem-integracije

 • 1.

  Projekat informacionog sistema Prostornog plana RS
  – Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo
  i ekologiju RS

 • 2.

  Projekat razvoja GIS sistema grada Banja Luka

 • 3.

  Projekat razvoja GIS sistema grada Prijedora

 • 4.

  Projekat razvoja GIS sistema opštine Laktaši

 • 5.

  Projekat razvoja GIS sistema grada Gradiška

 • 6.

  Projekat razvoja GIS sistema opštine Brod

 • 7.

  Projektovanje, izrada i sistem-integracija softverskog
  paketa za planiranje, projektovanje i održavanje
  telekomunikacione infrastrukture – TeleCAD-GIS Enterprise
  – Telekom Srpske, Telekom Srbija i BH Telecom, Telenor Srbija

 • 8.

  Projektovanje, izrada i sistem-integracija softverskog
  paketa za uspostavljanje i upravljanje centralizovanim
  GIS repozitorijumom OSS telekomunikacione infrastrukture
  – TIS – TeleCAD-GIS Inventory Management, Telekom Srpske

 • 9.

  Projektovanje, izrada i sistem-integracija softverskog paketa
  za planiranje, praćenje i upravljanje investicijama –
  TeleCAD-GIS INVEST, Telekom Srpske i Telekom Srbija

 • 10.

  Projekat razvoja softverske podrške za Government
  Accountability Project (GAP) – USAID

Partnerstva

  INOVA je zvanični zastupnik/distributer sledećih kompanija:

 • Autodesk, Inc. USA
 • Microsoft, Corp. USA
 • Adobe Systems

Autodesk je vodeći svetski proizvođač CAD (Computer Aided Design) računarskih programa. INOVA je Autodesk-ov partner od svog osnivanja 2002. godine. Autorizovani smo “srebrni partner” Autodesk-a u Bosni i Hercegovini već dugi niz godina. Ovaj status se osigurava stalnim obrazovanjem i testiranjem stručnog znanja naših kadrova od strane Autodesk-a i dobrim prodajnim rezultatima. Ovo nam omogućuje da na tržištu ponudimo kvalitetnu tehničku podršku korisnicima i najpovoljnije cene.

ISO Sertifikati

INOVA – geoinformatika d.o.o. i GEOINOVA – informatički inženjering d.o.o. su uspostavili sistem menadžmenta za delatnost “projektovanje, razvoj i implementacija softvera” u skladu sa sledećim standardima:

INOVA (Beograd) sertifikati

 • EN ISO 9001
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 27001

GEOINOVA (Banjaluka) sertifikati

 • EN ISO 9001
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 27001

OK INOVA Banja Luka

Odbojkaški klub INOVA osnovan 2004. godine u Banjoj Luci, nastao je iz ubeđenja osnivača da je u ovom gradu moguć i preko potreban dugoročan i pedagoški podržan razvoj jednog od najzdravijih sportova za psihofizički razvoj mladih. Klub se već godinama bavi sportskom i pedagoškom edukacijom devojčica uzrasta od 6 do 20 godina. U sastavu kluba funkcionišu takmičarske selekcije, kao i škola odbojke. Klub je aktivan član Odbojkaškog saveza Republike Srpske i učestvuje u svim takmičenjima koja su organizovana na nivou države, kao i na turnirima u Srbiji i Sloveniji.

www.okinova.com
ok inova
ok inova