TeleCAD-GIS koncept licenciranja

Ovaj dokument će vam pomoći da razumete metode licenciranja i pomoći će vam u planiranju nabavke licenci, kako biste mogli da koristite opcije koje najviše odgovaraju potrebama u vašoj kompaniji.

Demo verziju programskog paketa TeleCAD-GIS možete da preuzmete sa našeg internet sajta i koristite besplatno bez vremenskog ograničenja, ali sa ograničenim brojem objekata u jednom fajlu (do 300).

  Pretplata

 • koristite tokom određenog vremenskog perioda (kvartal, godina ili tri godine)
 • jedinstven Licencni ključ, sa jednom ili više licenci
 • kroz proces vraćanja (oslobađanja) licence koristite programski paket gde god vam je potrebno
 • pristup internetu neophodan samo tokom korišćenja TeleCAD-GIS License Manager

  Jednokorisnička trajna licenca

 • ograničena upotreba programskog paketa na jednog korisnika
 • licenca se nalazi na USB disku
 • ovaj vid licenciranja se koristio za verzije TeleCAD-GIS 2016 i starije

  Mrežna (višekorisnička) licenca

 • namenjena za korisnike sa velikim brojem licenci (30 i više)
 • LicenseManager instaliran na serveru u lokalnoj mreži
 • zatvaranjem aplikacije oslobađa se licenca, dok se pokretanjem zauzima licenca
 • pristup lokalnoj mreži neophodan tokom celog perioda korišćenja programskog paketa

  Osnovne razlike između pretplate, trajne i mrežne licence su:

 • U slučaju pretplate stičete pravo na besplatan update kupljene verzije kao i pravo na sve nove verzije koje se pojave za vreme trajanja pretplate
 • U slučaju nabavke mrežne licence sa pretplatom imate veća inicijalna ulaganja jer je potrebno obezbediti server na kome će se nalaziti instaliran INOVA® Licence Manager, a cena licence je uvećana jer omogućava oslobađanje licence isključivanjem programskog paketa TeleCAD-GIS. Ovaj vid licenciranja se u budućnosti zadržava samo za velike korisnike, tj. one koji imaju više od 30 licenci.
 • U slučaju nabavke pretplate uvek imate poslednju verziju softvera, a licencu koristite kad god i gde god vam je potrebna
 • Trajne licence se više ne mogu kupiti, ali je podržana nadgradnja postojećih na verziju TeleCAD-GIS 2021
 • U slučaju trajne licence stičete pravo na besplatan update kupljene verzije, dok je prelazak na novu verziju moguć samo kroz nabavku nove verzije.

Autorizacija: Nakon instalacije INOVA® softvera, potrebno je da aktivirate svoj INOVA® softver prateći korake opisane u dokumentu TeleCAD-GIS License Manager.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer