Učešće GeoINOVA tima na XIII stručnoj konferenciji drvoprerade, šumarstva, ekologije, energetske efikasnosti i enterijera “Ljudi, drvo, namještaj” 2021.

26.01.2022

news image

GeoINOVA tim je imao priliku da učestvuje na stručnoj konferenciji drvoprerade, šumarstva, ekologije, energetske efikasnosti i enterijera pod nazivom „Ljudi, drvo, namještaj“ koja se održala u Banjoj Luci, 26.11.2021. godine.

Tema panel diskusije bila je „Digitalizacija i unapređenje preduzeća upotrebom legalnih softvera“ tokom koje smo zajedno sa predstavnicima kompanije LANACO, Bit Alliance, advokatske kancelarije Marić i Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka razgovarali o problemima s kojima se susrećemo u oblasti ilegalne upotrebe softverskih rešenja. Ne samo sa aspekta zaštite intelektualnih prava, nego i u pogledu pružanja tehničke podrške, raspoloživosti tehničke dokumentacije i korišćenja dodatnih pogodnosti, važno je ukazati na značaj legalne upotrebe softverskih rešenja.

Svesni prepreka u razvoju IT industrije s kojima se suočavamo na tržištu Bosne i Hercegovine, odlučili smo da se udružimo s ciljem efikasnije zaštite softverskih rešenja, potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti zaštite softvera sa Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih „WMTA“ Banja Luka.

Hvala organizatorima, Zoranu Vukoviću i partnerima na pozivu i pruženoj prilici. Čast nam je i zadovoljstvo biti deo ove priče.

first news image
first news image
first news image
first news image
first news image