Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci

01.04.2022

news image

GeoINOVA je potpisala sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, kako bi se u budućem periodu ostvarila saradnja u različitim oblastima. Na sastanku je dogovoreno da fakultet bude učesnik „GeoINOVAtivne Autodesk akademije“ koju organizuje naša firma u saradnji sa partnerima iz Srbije i time dobije edukativne licence za odgovarajuće softvere, kao i adekvatnu obuku akademskog osoblja. Cilj je da se studentima omogući praktičan rad u okviru osnovnih i master studija i praksa u firmi GeoINOVA i time na što kvalitetniji način približe mogućnosti usavršavanja i rada nakon završenih studija.

Pored toga, saradnja će se ostvariti i kroz zajedničko učešće na projektima koji se finansiraju od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i drugih organizacija, u oblastima upotrebe CAD i GIS tehnologija, ekologije, urbanizma i prostornog planiranja.

Kroz razne prezentacije, radionice i treninge, studenti će imati mogućnost da se uključe u praktičan rad na projektima koje realizuje naša firma, a samim tim i priliku da postanu deo GeoINOVA tima po završetku studija.