Vektorizacija

     U arhivama vaših preduzeća nalazi se znatna količina kartografske i planske dokumentacije, radioničkih crteža i projekata. Stručni kadrovi Inove Vam stoje na raspolaganju za kompletan proces prevođenja analogne "papirne" dokumentacije u CAD i GIS formate bilo da se radi o konstrukcijskim crtežima, projektnoj dokumentaciji, geodetskim podlogama ili prostorno-planskoj dokumentaciji.