Konverzija

     Za potrebe naših klijenata vršimo koverziju 2D CAD dokumentacije kao što su vektorske geodetske podloge, razni kartografski materijali, prostorno-planska dokumentacija u GIS format. Za Vas kreiramo „pametne mape“ i „pametne računarske 3D modele“ dostupne svima kojima je to potrebno i u svakom trenutku putem weba. Dvodimenzionalne CAD crteže arhitektonskih, građevinskih i infrastrukturnih projekata, mašinskih konstrukcija i sl. prevodimo u trodimenzionalne modele. Za potrebe naših klijenata radimo vizualizaciju 3D modela objekata visoko i niskogradnje, kao i modele industrijskih proizvoda.