Usluge

Konsalting i podrška

Strateške odluke rukovodstva ma kog sistema da krene u razvoj i implementaciju kompleksnih geoinformacionih sistema moraju biti podržane valjanim analizama i dobro dokumentovanim strateškim opredjeljenjima. Konsultantske usluge koje nudimo uključuju analizu potreba korisnika, izradu studija razvoja informacionih sistema, procjenu i izbor potrebnog hardvera, sistemskog i razvojnog softvera, te detaljno planiranje realizacije. Korisnicima je na raspolaganju širok izbor konsultantskih usluga - navedimo najznačajnije:

  • Analiza potreba – pomoć pri utvrđivanju poslovnih mogućnosti i izboru rješenja koja najbolje odgovaraju poslovnoj strategiji.
  • Upravljanje projektom – pomoć u ostvarivanju ciljeva projekta i implementaciji rješenja na vrijeme, i u okviru predviđenih sredstava.
  • Projektovanje poslovnih rješenja – definisanje poslovnih procesa, potrebne organizacije, nadležnosti i odgovornosti, koji treba da obezbjede uspješnu realizaciju projekta (osnov za uvođenje ISO 9000 i pratećih standarda).
  • Podrška pri uvođenju i u toku eksploatacije – od neprocjenjivog je značaja podrška koju naši stručnjaci pružaju korisnicima u toku procesa implementacije projektovanog rješenja, počev od pripreme tehničkog informacionog sistema, preko školovanja i praktične obuke, pa sve do njegove pune operativne eksploatacije.
  • Kontinuirano unapređenje poslovanja – pomoć pri eksploataciji i optimizaciji Vaših inicijalnih ulaganja u Inovina rješenja i planiranje budućeg razvoja, te unapređenja implementiranih rješenja.

Izrada aplikativnog softvera

Dominantna aktivnost u poslovanju Inove je razvoj i uvođenje u eksploataciju aplikativnog softvera u infrastrukturnim sistemima. Poseban akcenat je stavljen na implementiranje modularnog softverskog sistema, baziranog na AreaCAD-GIS konceptu i OpenGIS specifikacijama, ali i izradu aplikativnog softvera prema specifičnim zahtjevima korisnika. Projektovanje i razvoj softvera se obavljaju uz pomoć najsavremenijih metodologija i objektnih alata, počev od analize zahtjeva pa sve do generisanja programa.

Postojeće komercijalne GIS aplikacije najčešće ne zadovoljavaju ni osnovne potrebe današnjeg informatičkog tržišta. Inovin programerski tim bavi se razvojem specijalizovanih (custom) GIS aplikacija koje se baziraju na postojećim i svjetski priznatim GIS standardima, a koje su specifično dizajnirane te najprimjerenije za upotrebu u okviru Vaše organizacije.

Internet i intranet inženjering

Internet je efikasan vid upotrebe medija za diseminaciju geografskih informacionih sistema visokog ranga i pratećih usluga mapiranja. Razvijene tehnologije pružaju mogućnost prikazivanja, topoloških upita i analize podataka putem Internet klijent-aplikacije. Ovakvo rješenje je na globalnom nivou revolucionarizovalo način na koji korisnici pristupaju i vrše interakciju nad mapiranim GIS podacima, jer im se na taj način procesirane informacije dostavljaju direktno na desktop.

Inova obezbjeđuje usluge kompletnog Internet i intranet inženjeringa. Poseban naglasak je na realizaciji sistema za obezbjeđivanje sigurnosti podataka u okviru mreže. Jedan od najznačajnijih segmenata razvoja i implementacije novih tehnologija predstavljaju rješenja koja smo razvili na bazi Internet/Intranet tehnologija. Osnovne aplikativne funkcije takvog tehničkog informacionog sistema su: Internet razvojno okruženje (Web inženjering), sistemi za podršku odlučivanju (DSS), Data Warehouse, GIS Warehousing, E-commerce, multimedijalne dinamičke prezentacije i sl.

Obuka i edukacija kadra

Obučni centar Inove obezbjeđuje školovanje i zvaničnu sertifikaciju na više nivoa, počev od operativnih korisnika do top-menadžmenta. Školovanje obuhvata i širok spektar oblasti: sistemski, komunikacioni i aplikativni softver, CAD i GIS platforme i alate, razvojne objektne alate, sisteme za upravljanje velikim bazama prostornih podataka, upravljačke filozofije, i druge. Za korisnike koji imaju potrebne informatičke resurse obezbjeđujemo edukaciju za realizovana softverska rješenja, radi preuzimanja aplikativnog softvera, njegovog održavanja, daljeg razvoja i nadgradnje od strane korisnika.

Vaša organizacija će daleko efikasnije koristiti CAD/GIS alate kada posjeduje stručno znanje o načinu upotrebe i tehničkim mogućnostima apliciranih sistema. Naši specijalizovani instruktori obezbjeđuju stručnu nastavu u Inovinom edukaciono-trenažnom centru, odn. on-site obuku zaposlenog kadra u prostorijama Vaše organizacije.