INOVA TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je softverski paket za izradu glavnih projekata i dokumentacije izvedenog stanja kablovske kanalizacije, optičkih, pristupnih i koaksijalnih mreža.

Dokumentacija izrađena u programskom paketu TeleCAD-GIS je upotrebljiva za telekom operatera u procesima planiranja, projektovanja, izrade katastra te održavanja TK infrastrukture kojom gazduje. Aplikacija je u potpunosti na našem jeziku, i koncipirana je na Autodesk AutoCAD platformi. 

TeleCAD-GIS je prvenstveno namijenjen Telekom operaterima, odnosno njihovim projektnim biroima, službama za planiranje i praćenje investicija, službama za tehničku dokumentaciju, službama za održavanja, službama za GIS, i dr. Na jednak način aplikaciju koriste i sve one nezavisne projektantske kuće i izvođači radova na području izgradnje telekomunikacione infrastrukture. Ukratko TeleCAD-GIS je izuzetno skalabilan i otvoren proizvod koji obezbjeđuje punu funkcionalnost na pojedinačnim radnim stanicama, LAN mrežama, kao i podršku kompleksnim IT sistemima i procedurama u WAN korporativnom okruženju.

Konceptualna osnova programskog paketa

Programski paket TeleCAD-GIS je koncipiran kao integralni skup alata koji istovremeno treba da zadovolje tri osnovna cilja:

 • Brzo, kvalitetno i racionalno generisanje digitalne tehničke dokumentacije sa područja telekomunikacione infrastrukture
 • Neposredna upotrebljivost tako izrađene dokumentacije u uspostavljanju savremenog informacionog podsistema kao osnove uspješnosti procesa održavanja, eksploatacije i upravljanja u korporacijama koje gazduju tim sistemima
 • Kompatibilnost i komparativnost izvedenih obrada sa obradama u okruženju (geodezija, urbanizam, druge infrastrukture, statistika...)

Prelaz na računarsku pripremu projektne dokumentacije postao je pitanje opstanka projektantskih organizacija. Većina njih je do danas koristila različita dizajnerska programska oruđa (CorelDRAW, Microsoft Visio, AutoCAD...). Klasična upotreba tih oruđa daje komparativnu prednost samo privremeno i u uslovima nerazvijenosti informatičke podrške upravljačkih sistema telekomunikacionih korporacija. Znači, u uslovima kada je sa stanovišta upravljanja tim sistemima gotovo nebitno da li je tehnička dokumentacija u digitalnoj ili papirnoj formi.

Početni uslov uspješnog prilagođavanja telekomunikacionih korporacija tržišnim uslovima poslovanja je jasna slika onoga čime gazduju. Međutim, digitalni katastar nije i dovoljan uslov. Generalno rečeno, investicija u digitalnu obradu je isplativa samo ukoliko je digitalizovani objekat nosilac informacija koje se upotrebljavaju u procesima održavanja, eksploatacije i upravljanja sistemom. To je moguće ukoliko je CAD obradama (digitalni situacioni planovi i tehničke šeme) pridodata funkcionalnost GIS tehnologija, odnosno mogućnost kreiranja prostornih topologija, pripisivanje atributa, povezivanje sa relacionim bazama podataka, automatsko generisanje specifikacija i tematskih karata na osnovu upita... Na taj način dizajnirana projektna dokumentacija dobija svoju funkciju u upravljačkim procesima korisnika i njegovog okruženja.

Prednosti u odnosu na AutoCAD Map 3D i Topobase

TeleCAD-GIS nadgrađuje AutoCAD platformu modulima za izradu glavnih projekata i dokumentacije izvedenog stanja spojnih puteva, pristupnih mreža i kablovske kanalizacije. Pored mogućnosti korišćenja u svrhu revizije projekata, analiza postojećih TK mreža i kvalitetnog definisanja projektnih zadataka, posjeduje sljedeće karakteristike:

 • Topologija specijalno dizajnirana za obradu fizičkih i logičkih TK struktura
 • Model i struktura podataka upotrebljivi u različitim GIS alatima i RDBMS
 • Analiza koegzistentnosti kapacitivnih parametara i logičkih struktura mreže
 • Mogućnost izrade kvalitetnih tematskih karata i izvještaja
 • Dostupnost alata za digitalnu geodeziju inženjerima drugih struka
 • Topološko generisanje hijerarhijskog stabla svih elemenata TK mreže
 • Automatizovano generisanje položaja parica na glavnom razdjelniku
 • Parametrizovano indeksiranje u skladu sa standardima telekom operatera
 • Automatska numeracija tehničkih elemenata mreže
 • Generisanje predmjera materijala i radova prilagodivo templejtima telekoma
 • Optimizacija kapaciteta kablova primara za predefinisane uslove
 • Generisanje šeme vezivanja u nastavku
 • Definisanje svih parametara glavnog i optičkog razdjelnika, ZOK-a...
 • Automatsko generisanje blok šema primara i razvoda
 • Interaktivnost šematskih replika sa podacima na situacionom planu
 • Presjek stanja kapaciteta na svakoj čvornoj tački hijerarhije TK infrastrukture