INOVA iCOD

iCOD je sistem za definisanje, praćenje i mjerenje ostvarivanja ciljeva preduzeća i njegovih organizacionih jedinica i primjenljiv je u bilo kojoj kompaniji. iCOD obezbjeđuje praćenje realizacije strategije i politike razvoja kompanije. Pomoću iCOD alata omogućeno je definisanje i planiranje ciljeva koji se zatim prate (mjere) korišćenjem podataka informacionog sistema.

Tradicionalni koncept mjerenja performansi preduzeća podrazumjevao je oslanjanje isključivo na finansijske pokazatelje tih performansi. Mada su i danas finansijski parametri uspješnosti preduzeća i njegovih dijlova nezamenljivi, oni nisu i dovoljni, jer pokazuju određene nedostatke. Zato se u iCOD-u koristi pristup tzv. uravnotežene liste ciljeva ili Balanced Scorecard. Ovaj koncept poslovnog upravljanja podrazumjeva da se za preduzeće u cjelini, kao i za njegove organizacione dijelove, utvrđuje, prati i mjeri ostvarenje ciljeva u više oblasti ili perspektiva poslovanja. Prema originalnom konceptu, koji je i najčješće u primjeni, preduzeće postavlja ciljeve u 4 osnovne perspektive:

Perspektiva potrošača:
 • Praćenje performansi preduzeća na tržištu
 • Praćenje odnosa prema potrošačima
 • Mjerenje lojalnosti, konverzije, preporuka, izgubljenih potrošača, i drugi...
Perspektiva unutrašnjih procesa:
 • Praćenje performansi preduzeća u efikasnosti vođenja internih poslovnih procesa
 • Mjerenje vremena ciklusa proizvodnje, pružanja usluge, škart, broj zaposlenih, i drugi...
Perspektiva učenja i razvoja:
 • Performanse preduzeća u inoviranju i sticanju novih znanja
 • Broj sertifikovanih zaposlenih, stručnih kurseva, seminari, godište zaposlenih, i drugi...
Finansijska perspektiva:
 • Praćenje finansijskih rezultata preduzeća
 • Koje su finansijske strategije
 • Planiranje investicija i ulaganja u rast poslovanja
 • Mjerenje profita, cijena, povraćaja investicija, i drugi...

Poenta pristupa je da u svakoj od perspektiva menadžment vrši izbor ciljeva koji se žele postići kao i mjerila kojima se kontroliše ostvarivanje tih ciljeva. Zatim se kontinuirano prati ostvarivanje postavljenih ciljeva preko identifikovanih mjerila. Balanced Scorecard je sistem za Upravljanje performansama koji može da se koristi u organizacijama bilo koje veličine:

 • da uskladi misiju i viziju sa korisničkim zahtjevima i svakodnevnim poslom
 • upravlja i ocjenjuje biznis strategiju
 • upravlja poboljšanjem efikasnošću operacija
 • izgrađuje organizacione mogućnosti
 • obavještava o progresu sve zaposlene

Ovaj sistem dozvoljava da se mjere finansijski i korisničke rezultati, operacije i kapacitet organizacije i primenljiv je u privatnom i javnom sektoru. Naglasak je pomjeren sa mjerenja samo finansijskih i ne finansijskih performansi ka upravljanju biznis strategijom.

Prilozi:
Download this file (INOVA iCOD - Company Objectives Driver.pdf)INOVA iCOD brošura1837 kB