INOVA AreaCAD-GIS

AreaCAD-GIS platforma predstavlja skup Inovinih aplikacija i web servisa sa područja geoprostorne informatike.

Platforma je namijenjena prije svega urbanistima, prostornim planerima i projektantima u komunalnim infrastrukturnim organizacijama. Pored mogućnosti efikasnog upravljanja prostorom, što se odnosi na provođenje važećih zakona i propisa iz oblasti prostornog planiranja, uređenja i urbanističkog projektovanja, ponuđene aplikacije zadovoljavaju i standarde efikasnog servisiranja potreba građana, a koji su vezani za prostor i zemljište.

U užem smislu, AreaCAD-GIS podržava korisničke potrebe za jednostavnim korištenjem, tj. jasno definisanim procesima kreiranja, obrade, analize i izvještavanja – na našem jeziku. Platforma funkcioniše po sistemu distribuirane baze podataka. Svako odjeljenje, tj. odgovorna osoba, ima mogućnost da samostalno obrađuje i ažurira njemu svojstvene dijelove baze podataka. AreaCAD-GIS integrira sve te segmente u jednu cjelinu, tako da administrator/korisnik uvijek vidi kompletnu bazu podataka, a ostali korisnici njene dijelove po određenim pravima tj. nivou pristupa, ali uvijek u najažurnijem stanju. Ovakva organizacija onemogućava redundanciju tj. višestruko ponavljanje unosa ili neažurnost digitalnih podloga ili alfanumeričkih i prostornih podataka.

Sistem se zasniva na otvorenim (OpenGIS) standardima korištenja informacionih sistema i tehnologija, kako bi se omogućilo jednostavno proširivanje i prilagođavanje novim zahtjevima i potrebama. Sistem odlikuju: modularan dizajn, fleksibilnost, skalabilnost i sigurna arhitektura, te brza i pouzdana komunikacija.

Softverska specifikacija

Predloženo GIS softversko rješenje omogućava:

 • korištenje jednostavnih preglednika (viewer-a)
 • jednostavan unos, način pristupa, praćenje, pregled i kontrolu unesenih digitalnih podataka po nivoima pristupa definisanim u administrativnom dijelu softvera
 • višeslojni unos i tematski prikaz podataka
 • jednostavno i napredno georeferenciranje planova u digitalnom obliku
 • jednostavnu manipulaciju i rad sa georeferenciranim objektima
 • svaka informacija se može predstaviti na karti, na bilo kom od predviđenih slojeva
 • pohranjivanje i korištenje podataka u i iz svih standardnih baza podataka
 • jednostavno dodavanje novih atributnih polja
 • jednostavan i savremen korisnički grafički interfejs – radno okruženje
 • grupisanje, sortiranje, filtriranje i pretraživanje po bilo kom grafičkom ili alfanumeričkom podatku
 • mogućnost kreiranja predloški za prikaz i štampu sa grafičkim prilogom (iz GlS-a)
 • mogućnost povezivanja sa podacima iz eksternih institucija, jednostavan unos podataka u bazu podataka kao i njihov pregled

Funkcionalno-tehnička specifikacija

AreaCAD-GIS sistem primjenuje međunarodno usvojene geo-prostorne principe, te važeće zakonske propise iz oblasti urbanizma, sa mogućnošću stalne nadogradnje. Neposredni ciljevi implementacije ovakve softverske platforme su unificiranje, pojednostavljenje i olakšanje poslovnih zadataka vezanih za kartografiju, preuzimanje podataka iz različitih izvora, te izradu odgovarajućih izvještaja.

Platforma obezbjeđuje slijedeće funkcionalnosti:

 • distribuiran sistem, sa potpunom integracijom u postojeći sistem,
 • primjena svih zakonskih propisa koji regulišu rad u oblasti, te usvojene procedure u radu,
 • evidencija i izvještavanje do nivoa analitičkog sagledavanja parcele,
 • mogućnost korisnicima da kreiraju potrebne izvještaje na bazi predefinisanih kriterija,
 • mogućnost evidencije i praćenja drugih informacija koji će u budućem periodu biti potrebni korisniku,
 • obezbjeđuje odgovornim osobama instrumente kontrole, poštivanja zakonskih propisa i izvještavanje za potrebe nadležnih institucija na svim nivoima,
 • koristi metode kontrole kvaliteta unesenih podataka,
 • obezbjeđuje relevantne informacije za potrebe kontrole i
 • jednostavan je za učenje i rad osoblju koji ga koristi.

Sigurnost sistema

Budući da AreaCAD-GIS Client/Server radi u mrežnom okruženju, uzimajući u obzir osjetljivost podataka, sistem administrator ima mogućnost da podesi selektivan pristup bazi podataka. Zbog toga programi sadrže autentifikaciju i ovlaštenje za pristup aplikaciji i bazi podataka. Softver koristi role-based ovlaštenja na bazi funkcije koju obavlja korisnik. Ovlaštenja su definisana od strane IT administratora, odnosno odgovorne osobe u opštini.