Autodesk Dynamo Studio

Šta je Dynamo Studio?

 

        Dynamo Studio je samostalna aplikacija za kreiranje parametarskih ili proceduralnih 2D i 3D modela. Bazira se na konceptu vizuelnog programiranja da bi se premostila, uvijek velika, prepreka između prednosti programiranja i tehničke kompleksnosti koje nosi sa sobom. Beskonačne mogućnosti istraživanja kompleksnih formi ili jednostavno pravljenje pomoćnih plug-n-play modula za ubrzavanje ponavljajućih zadataka su ciljevi na umu Autodesk-a kada je u pitanju Dynamo. Dynamo je pored Studio verzije dostupan i uz kupovinu Autodesk Revit-a i potpuno su integrisani.

 

Zašto bi koristio Dynamo?

        Upotrebom metodologije proceduralnog modelovanja možemo istraživati svoj dizajn i viziju detaljnije i više puta nego ikad do sada i doći do zaključaka koji će optimizovati naš konačni proizvod. Izuzetno efikasno rješavanje kompleksnih geometrijskih problema i kreiranje velikih količina kompleksne geometrije sa malim logičkim pravilima. Definicije solid geometrije koju upotrebljava Dynamo dolaze iz AutoCAD-a, što nam automatski garantuje stabilnost i efikasnost. Integrisan je u Revit, Robot Structural Analysis, Rhinoceros, NavisWorks, SAP2000, Excel, Google Spreadsheets, Tableau i mnoge druge manje aplikacije. Iste definicije u različitim aplikacijama garantuju nam produktivnost i korištenje najboljih osobina bilo koje od navedenih aplikacija.

 

Šta je to proceduralno modelovanje?

        Proceduralno modelovanje može biti integralni dio BIM procesa. Rješavanje kompleksnih geometrijskih problema, kao i pravljenje definicija koje će nam skratiti vrijeme rada kada su u pitanju ponavljajući zadataci. Proceduralno modelovanje predstavlja jednostavan pristu programiranju na vizuelna način prilagođen inženjerima i dizajnerima. Sastoji se od ulaznih podataka, definicije i rezultata. Ulazni podaci, brojevi, tekst,... prolaze kroz definiciju i kao rezultat njihove obrade dobijamo model. Promjenom ulaznih vrijednosti možemo dobiti veliki broj, ako ne i beskonačno, varijanti modela. Testiranje forme, geometrije i jednostavnost promjene u zavisnosti od malog broja parametara čine proceduralno modelovanje čestim sastavnim dijelom savremenog BIM procesa projekotovanja.