Autodesk Robot Structural Analysis

Šta je Autodesk Robot Structural Analysis?

        Autodesk Robot Structural Analysis je softver za sveobuhvatnu analizu prostih i složenih konstrukcija dobijenih kroz BIM (Building Information Modeling) proces.

Kome je namijenjen i čemu služi Autodesk Robot Structural Analysis?

        Robot je namijenjen inženjerima statičarima, koji su uključeni u BIM proces i konstantna su podrška dizajnu projekta. Koristi podatke sa pametnih 3D modela pomoću kojih ustanovljava o kom materijalu se radi i koje fizičke karakteristike ima taj materijal. Robot je posebno dizajniran kao element BIM toka rada i on je u stanju da uradi proračune i za najkompleksnije forme i konstrukcije uz upotrebu automatski formiranih mreža konačnih elemenata kao i uz pomoć nelinearnih algoritama.

Neke od mogućnosti Autodesk Robot Structural Analysis-a:

  • Dvosmjerna veza sa programom Autodesk Revit Structure
  • Otvoren API (Application Programming Interface) za povezivanje sa drugim aplikacijama
  • Kontinualan (neprekinut) tok od analize do izrade dokumentacije
  • Integrisani moduli za proračun i dimenzionisanje čeličnih, armirano-betonskih i drvenih konstrukcija
  • Parametarski podesiva analiza prema regionalnim zahtjevima tržišta
  • Najsavremenije tehnike automatskog formiranja mreže konačnih elemenata
  • Sve vrste nelineranih analiza uticaja na konstrukcije