Autodesk Inventor

Autodesk Inventor je 3D CAD softver za konstruisanje, izradu tehničke dokumentacije i izradu i ispitivanje digitalnog 3D prototipa. Izradom i testiranjem digitalnog prototipa Inventor Vam pomaže da ispitate proizvod prije nego što ga izradite. Omogućuje Vam da dođete do optimalne konstrukcije i izradite bolje i kvalitetnije proizvode.

Autodesk Inventor softver je osnovno Autodeskovo rješenje za izradu digitalnog prototipa. Računarski model izrađen u Inventoru omogućuje kontrolu i provjeru geometrije, tačnosti i funkcionalnosti u samom procesu konstruisanja smanjujući potrebu za testiranjem na fizičkom prototipu. Omogućujući Vam da koristite digitalni prototip za vizualizaciju i simulaciju vašeg proizvoda Inventor Vam pomaže da komunicirate efikasnije, smanjujete mogućnost greške i dolazite do inovativnijih rješenja kroz brži i lakši proces konstruisanja.

Dizajnirajte i provjeravajte vaše proizvode digitalno

Autodesk Inventor računarski program uključuje intuitivni parametarski način konstruisanja za razvoj početnih konceptualnih skica i kinematičkih modela dijelova i sklopova. Inventor softver automatizuje izradu „inteligentnih dijelova“ kao što su plastični dijelovi, čelični nosači, cilindrični dijelovi, cijevi, električni kablovi i razvodi i sl. Inventor nam pomaže u redukovanju vremena i napora pri crtanju pa možete brzo izraditi i poboljšati digitalne prototipove radi postizanja optimalnog dizajna i smanjenja troškova proizvodnje.

Konverzija i kompatibilnost CAD dokumentacije:

 • Korišćenje i konverzija CAD dokumentacije drugih proizvođača softvera, mogućnost razmjene podataka
 • Integracija sa AutoCAD-om i kompatibilnost sa .DWG formatom
 • BIM kompatibilnost (za zajednički rad sa arhitektama, građevincima i investitorima)

Projektna dokumentacija i vizuelizacija:

 • Konstruisanje i izrada tehničke i proizvodne dokumentacije
 • Tehnološka dokumentacija
 • Upravljanje dokumentacijom i podacima (Data Management)
 • Rendering CAD dokumentacije i alati za vizualizaciju

Inženjerski alati za povećanu produktivnost:

 • Optimiziran rad sa velikim sklopovima
 • Laka izrada mašinskih sklopova
 • Izrada dijelova od lima
 • Izrada plastičnih dijelova
 • Izrada tehničkih crteža i dokumentacije za proizvodnju