AutoCAD Map 3D

Šta je Autodesk AutoCAD Map 3D?

        AutoCAD Map 3D je GIS (Geographic Information System) aplikacija koji omogućava integraciju CAD (Computer Aided Design) geometrije i baza podataka za pravljenje inteligentnih karata od podataka pridruženih geometriji.
Oblasti primjene su urbanizam, prostorno planiranje, infrastrukturne i komunalne djelatnosti, geodezija itd. Jedna od karakteristika AutoCAD Map 3D-a je izuzetno otvorena arhitektura koja omogućava povezivanje sa skoro svim grafičkim i alfanumeričkim bazama podataka i njihova jednostavna integracija sa GIS sistemom. Izdvaja se najboljim alatima za crtanje geometrije koji dolaze iz AutoCAD-a, zapravo sve funkcionalnosti AutoCAD-a su sadržane u Map 3D sa dodatkom GIS funkcionalnosti. Ova interoperabilnost ga čini jedinstvenim na tržištu. Posjeduje module za georeferenciranje podataka i integrisane baze podataka specijalizovane za prostorno definisane geometrije i njima pridružene atribute.

 

Autodesk AutoCAD Map 3D u Bosni I Hercegovini?

        Naša inženjerska struka prepoznala je Map 3D kao intuitivan i moćan GIS alat. Oslonjen na 40 godina razvoja AutoCAD-a sa svim njegovim funkcionalnostima blizak je svima i nudi najbolje alate za vektorizaciju. Jednostavnost povezivanja sa skoro svim bazama podataka je jedna od velikih prednosti koju nudi, tako da podaci su uvijek sigurni, brzo i lako dostupni. Danas je apsolutni standard u upotrebi u skoro svim opštinama u Bosni i Hercegovini. Analitičke sposobnosti Map 3D-a su nebrojene, mogućnosti kreiranja upita nad bazom podataka slaganja grafičkih slojeva upita i donošenje realnih zaključaka. Buffer analize su podržane i omogućavaju na primjer testiranje da li objekat ulazi zonu vodozaštitnog pojasa i slične. 

Samo neke od funkcionalnosti AutoCAD Map 3D:

 • Mogućnosti konverzije CAD podataka u inteligentne GIS modele podataka
 • Sve funkcionalnosti AutoCAD-a su sadržane u Map 3D-u
 • Prikupljanje informacija o postojećem stanju
 • Rad sa šemama i modelima podataka
 • Kompatibilnost sa Web GIS platformama za javno ili interno publikovanje podataka
 • Alati za intuitivno dizajniranje modela podataka za potrebe GIS-a
 • Pristup modelima podataka u mnogim formatima (npr. Microsoft SQL Server, Oracle Database, SHP, SDF, i dr.)
 • Mogućnosti kod izmjene podataka u AutoCAD-u za generisanje GIS i CAD podataka
 • Konfigurisanje i korišćenje linearnih sistema referenci sa industrijskim modelima
 • Dinamičko generisanje izvještaja (tooltips) sa podacima i hyperlink sa geoprostornim podacima
 • Publikovanje i interoperabilnost
 • Dvosmjerna razmjena podataka sa programima AutoCAD Civil 3D (geodezija, niskogradnja I infrastruktura) i AutoCAD Utility Design (infrastruktura)
 • Direktna kompatibilnost sa Infraworks 360 Web Gis platformom

No images found.