Civil 3D

Civil 3D je Autodeskovo BIM rješenje za niskogradnju.

Ono što Civil 3D nudi je jedan inteligentan model, na kome rade brojni stručnjaci iz raznih oblasti, sa dinamičkim podacima. Postojanje podataka korisnicima omogućava razne simulacije i prije nego što se sam projekat počne izvoditi, a to naravno ima uticaj na donošenje relevantnih odluka u ranim fazama projektovanja. Kada govorimo o velikim infrastrukturnim projektima, nezaobilazno je pitanje uticaja na životnu sredinu, održivosti projekta i isplativosti projekta. Iz tih razloga Civil 3D nudi module za simulacije scenarija i ostavlja otvorene veze sa spcijalističkim softverima za simulacije i optimizacije dizajna.

Neke od mogućnosti Civil 3D-a:

  • Namjenski alati za projektovanje puteva i autoputeva
  • Kompletna Survey funkcionalnost
  • Modelovanje raskrsnica
  • Analize i ocjena količina i troškova materijala
  • Uključena pravila projektovanja sistema sanitarnih vodova i sistema za odvodnjavanje
  • Geometrijski dizajn zasnovan na standardima prilagodljiv potrebama klijenata
  • Parcelacija
  • Proračuni zemljanih radova