Programi

INOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka i sestrinska firma INOVA-geoinformatika d.o.o. Beograd su regionalni lideri u razvoju i implementaciji CAD i GIS rješenja na području telekomunikacija, urbanizma, ekologije i implementacije BIM tehnologija. INOVA CAD/GIS/BIM rješenja su bazirana na AUTODESK platformama, to jeste na softverskim rešenjima referentnog proizvođača 3D CAD i BIM programa na svijetu. INOVA je jedna od šest kompanija u svijetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Osim toga, INOVA je Gold Partner Oracle. Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i OpenGIS standardima te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD ... Autodesk paleta proizvoda prevazilazi 100 brendova. Ovdje izdvajamo samo najveće i sa stanovišta BIM tehnologija najvažnije.