Autodesk Revit Architecture obuka

Obuka za Autodesk Revit Architecture namijenjena je profesionalnim arhitektima koji žele da ubrzaju svoj posao i iskoriste benefite trenutno najpopularnijeg arhitektonskog softvera na AEC tržištu. Revit je jako popularan i među studentima koji se pripremaju za profesionalni rad.

Autodesk Revit je softver dizajniran za potrebe BIM-a (Building Information Modeling-a). Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namijenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstvenim kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 15 časova po 2 sata, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti Revit-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema kroz BIM i njihove direktne primjene na konkretnim primjerima, odnosno projektima. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostim Revita-a i workflow tehnikama:

 • Osnove BIM-a (Building Information Modeling-a), teorijski i praktično
 • Osnove modelovanja u Revit-u, kreiranje geometrije i tipovi geometrije
 • Zidovi, detaljno proučavanje
 • Komponente i familije u Revit-u
 • Modifikovanje geometrije i nivoi modifikovanja
 • Pogledi i prostor papira
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije, templejti i sistemi kontrole
 • Dimenzionisanje i rad sa vezama
 • Situacioni prikazi, rad sa eksternim softverima i kreiranje terena, kao i automatsko opisivanje, kreiranje presjeka kroz teren
 • Veza između dizajna i analiziranja konceptualnih i konačnih rješenja
 • Rad sa predmjerima i predračunima, rad sa podacima prikupljenim sa geometrije, tagovanje i tehnike tagovanja
 • Priprema za štampu, štampanje i objavljivanje
 • Rad sa eksternim projektima i tehnike eksternih referenci
 • Osnove proceduralnog i parametarskog modelovanja, teorija
 • Napredno modelovanje i parametarski sistemi modelovanja, praktično
 • Modelovanje konstrukcija
 • Upravljanje Revit projektima
 • Objašnjene sve sistemske postavke Revita
 • Rad sa grupama
 • 2D crtanje u Revit-u i kreiranje detalja
 • Kolaboracija i timski rad na projektima
 • Faze projekata i upravljanje istim u Revitovim projektima
 • Varijante dizajna u projektu i njihova primjena
 • Kreiranje i rad sa sklopovima u Revit-u
 • Vizuelno programiranje upotrebom Dynama, i napredni koncepti proceduralnog modelovanja
 • Vizualizacija i renderovanje u Revit-u i 3Ds Max Design-u
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk AutoCAD aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk 3Ds Max Design aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Rhinocerosom i Grasshopper aplikacijama