McNeel Grasshopper 3D obuka

Obuka za McNeel Grasshopper namijenjena je profesionalnim arhitektima, studentima i dizajnerima iz raznih oblasti koji žele da koriste sve prednosti naprednog proceduralnog modelovanja i njegove implementacije u svakodnevnom procesu rada.

McNeel Grasshopper 3D je posebno popularan među studentima arhitekture na najcjenjenijim fakultetima u svijetu. Jedan je od najčešće korišćenih softwerskih paketa za kreiranje kompleksnih sistema za prefabrikaciju.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 12 časova po dva sata (120 minuta), a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti aplikacije McNeel Grasshopper 3D na Rhinoceros 6 platformi, kao i logike i pristupa rješavanju problema kroz najnaprednije tehnike parametraskog i proceduralnog modelovanja, kao i primjene istoga. U obuku su uključene tehnike razmjene podataka i napredne workflow tehnike izmedju Grasshopper-a i raznih drugih programskih paketa.

Teme koje će biti obrađene u sklopu kursa Grasshopper 3D i interoperabilnosti sa ostalim BIM softverima i samom BIM logikom projektovanja:

 • O McNeels Grasshopper-u 3D i Rhinocerosu.
 • Mjesto Grasshopper-a u savremenoj digitalnoj arhitektonskoj praksi.
 • Grasshopper, korisničko okruženje, logika rada i svi potrebni teorijski koncepti potrebni za rad na generative (proceduralnom) modelovanju.
 • Uvodne vježbe za rad u proceduralnom okruženju, sve veze između Grasshopper-a i Rhinocerosa, kreiranje osnovne geometrije.
 • Kreiranje matematički definisanih slobodnih arhitektonskih formi i analiza istih.
 • Vježba, dizajniranje namještaja slobodnih formi na realnom konkretnom primjeru.
 • Rad sa listama i operacije nad listama.
 • Rad sa logičkim operatorima i njihova integracija u kreiranju varijanti dizajna modela.
 • Vježba kreiranje korišćenja listi, tipova geometrije u Grasshopper-u.
 • Teorijski i praktično obrazložena upotreba i rad sa vektorima u komjuterskoj grafici.
 • Vježba kreiranje kompleksne prostorne rešetke sa štapovima i zglobovima koji su matematički definisani.
 • Vježba kreiranje sistema dinamičnih fasadnih panela koji reaguju na položaj sunca, analize insolacije.
 • Vježba kreiranje proceduralnog mosta između dva objekta.
 • Vježba kreiranje sistema panelizacije, kao i proceduralna priprema za fabrikaciju (uključene su i osnove Python-a, odnosno osnove kreiranja skripti za ubrzavanje velikih količina manuelnog rada).
 • Interoperabilnost Grasshopper 3D sa aplikacijama Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Archicad, AutoCAD, ...