Maxon Cinema 4D obuka

Obuka za Motion Graphics kroz aplikaciju Maxon's Cinema 4D namjenjena je svima koji žele da uđu u oblast dizajniranja i kreiranja animacija upotrebom najsavremenijih softverskih rješenja i tehnika rada u oblasti broadcast design-a, ili jednostavno vizualizacije svojih ideja kroz kreiranje animacija.

Maxon Cinema 4D je ujedno i najpoznatiji proizvod softverske kuće Maxon, jedne od najstarijih softverskih kuća koja se bavi kreiranjem 3D softvera. Sa preko 24 godine postojanja na tržištu kao jedan od najpoznatijih opštih 3D programa. Aplikativno rješenje koje je tranutno najpoznatiji i daleko najnapredniji motion graphics softver na tržištu još od svoje prve verzije koja je izašla 1990. godine. Velika korisnička baza u svijetu, kao i sam pojednostavljen pristup problematici, čine C4D idealnim izborom u oblasti motion graphics-a.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 18 radnih dana po dva sata, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja teorije motion graphics-a kroz aplikacije Maxon Cinema 4D i Adobe After Effects, kroz osnovna rješenja i praktičnu primjenu. Svi primjeri su dizajnirani tako da sve tehnike i znanja prikupljena radom na njima budu primjenjiva na bilo kom projektu. Cilj je proći potpuni proces rada (workflow) od konceptualnog dizajna do BIM projektovanja. Od konceptualnog dizajna do konačne animacije sa postprodukcijom upoznaćemo Vas sa čitavom lepezom tehnika i znanja potrebnih da svoje ideje pretočite u animacije. Obuka je organizovana kao učenje paketa softvera i razmjene podataka.

Zaokružen proces rada uključuje upoznavanje sa sljedećom grupom aplikacija:

Kurs uključuje i tehnike razmjene podataka i interoperabilnost sa sljedećim softverima:

Kroz obuku iz oblasti kreiranja animacija upotrebom aplikacija Maxon Cinema 4D i Adobe After Effects polaznik će proći sljedeće oblasti praktično i teoretski:

 • O aplikaciji Maxon Cinema 4D: istorijat, čemu je namijenjena, logika po kojoj je zamišljena
 • Detaljno upoznavanje sa korisničkim okruženjem i workflow po kome ćemo raditi
 • Teorijske fundamentalne osnove digitalne kompjuterske grafike kao podloga za praktičnu primjenu
 • Kretanje unutar viewport-a i osnove editovanja i rada sa geometrijom
 • Detaljno objašnjenje podešavanja viewport-a i važnost i načini globalnih podešavanja projekta
 • Rad sa object managerom, attribute managerom kao i veza sa tagovima na geometriji
 • Načini organizacije kompleksnih i jednostavnih scena kroz Maxon Cinema 4D i Windows
 • Tagovi i upravljanje i dodavanje atributa geometriji pomoću sistema tagova
 • Hijerarhija objekata unutar aplikacije Cinema 4D i transformacione matrice
 • Korisničko podešavanje aplikacije Cinema 4D detaljno objašnjeno teorijski i praktično
 • Osnove modelovanja teorijski i praktično
 • Vježbe free-form i hard surface modelovanja, korišćenje referentnih izvora za modelovanje
 • Sub-division proces modelovanja unutar aplikacije Cinema 4D
 • Parametarsko modelovanje i NURBS modelovanje u C4D
 • Unwrapping geometrije i priprema za teksturisanje, posle toga načini i tehnike proceduralnog shadding-a
 • Održavanje scene čistom i preglednom
 • O materijalima, detaljno teorijski i praktično pojašnjena terminologija i značenje parametara materijala
 • Kreiranje materijala i razlika između proceduralne i neproceduralne materijalizacije geometrije, benefiti jednog i drugog pipeline-a
 • Detaljan prolaz kroz svaki ponaosob segment naprednog C4D shader-a, kao što su displacement, normal maps, bump maps, specular, reflection, ...
 • Kreiranje kompleksnih materijala koji se sastoje od nekoliko drugih materijala u slojevima
 • Odnos geometrije i materijala, načini i mogućnosti dodavanja
 • O mograph-u napredne tehnike animacije upotrebom jedinstvenog Mograph modula unutar C4D
 • Detaljno teorijski i praktično objašnjeni segmenti Mograph-a, napredni rad sa Cloner objektima i efektorima
 • Kreiranje custom korisničkih podataka na geometriji za upravljanja animacijom ili geometrijom
 • Proceduralno i neproceduralno animiranje geometrije
 • Editovanje, kreiranje i modifikovanje animacija upotrebom F-Curves sistema kontrole pozicije i interakcije keyframe-ova
 • Korišćenje Cinema 4D dynamics modula unutar animacija, i upotreba u postavljanju scena i pozicioniranju geometrije
 • Osnove xpress-o sistema vizualnog skriptinga u C4D i kontrola TP modula istim
 • Rad sa eksternim scenama po sistemu xref-ova i kreiranje globalne scene
 • O svjetlima u C4D, detaljan teorijski i praktičan prolazak kroz sve najznačajnije osobine
 • Postavljanje različitih tipova osvjetljenja scena i rad sa atributima svjetla
 • O renderovanju unutar C4D, koje sve render mašine imamo na raspolaganju, benefiti korišćenja istih
 • Detaljno teorijski i praktično objašnjene osobine i podešavanje za Maxon Advanced Render i Physical Render
 • Priprema animacija za renderovanje i linear workflow, kao i rad sa multipass render elementima
 • Tehnike renderovanje unutar C4D i pripreme materijala za postprodukciju
 • Tehnike razmjene podataka i animacija sa aplikacijama Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Maya, SideFX Houdini, Adobe After Effects i Foundry NukeX
 • O kompozitingu i pripremi za kompoziting
 • Post produkcija sekvenci i kompoziting u programima Adobe After Effects i Foundry NukeX
 • Kroz sve nabrojane stavke konstantno ćemo praviti male projekte kroz koje ćemo učiti na što realiniji mogući produkcijski način tehnike rada i samu aplikaciju Maxon Cinema 4D