AutoCAD obuka

Obuka iz AutoCAD-a je namijenjena profesionalcima iz bilo koje oblasti koja od njih zahtjeva da kreiraju 2D ili 3D geometriju jako brzo, precizno i da isto tako dokumentuju istu.

Autodesk AutoCAD kao osnovno softversko rješenje se koristi u ogromnoj lepezi industrija i predstavlja daleko najpopularnije rješenje na polju CAD (Computer Aided Design) digitalnog kreiranja dizajna i dokumentovanja. Korišćen od strane miliona ljudi širom sveta on je vodeće svjetsko rješenje za projektovanje, mapiranje i izradu prateće dokumentacije. AutoCAD nudi robustan set alata za 3D modelovanje slobodnih formi i velike mogućnosti za crtanje i dokumentovanje dizajna, te pokreće inovacije u projektovanju u preduzećima svih veličina u gotovo svim granama industrije.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 10 časova po 2 sata, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti AutoCAD-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema upotrebom CAD logike. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostima Autodesk AutoCAD-a i workflow tehnikama:

 • Primjena i mjesto u savremenoj AEC (Architecture, Engineering and Construction Industry) industriji
 • Detaljno objašnjena podešavanja AutoCAD-a
 • Formati u radu sa Autocad-om i njihova primjena
 • Osnove kreiranja geometrije
 • Osobine geometrije
 • Modovi kreiranja geometrije
 • Editovanje geometrije
 • Tehnike rada sa koordinatnim sistemima i njihova primjena pri kreiranju i editovanju geometrije
 • Rad sa templejtima, CAD standardima i njihova primjena
 • Pomoćni alati za čišćenje i održavanje DWG-a
 • Rad sa lejerima i sve prateće funkcionalnosti vezane za iste
 • Izmjene geometrije i tehnike korišćenja komandi
 • 2D parametarsko kreiranje geometrije
 • Dimenzionisanje, rad sa stilovima
 • Manipulisanje geometrijom u 2D i 3D prostoru
 • Prilagođavanje korisničkog okruženja i kastomizacija elemenata interfejsa sa komandama koje definiše korisnik
 • Priprema za štampu i rad u prostoru papira
 • Rad sa blokovima, napredno kreiranje parametarskih blokova sa pridruženim atributima
 • Eksportovanje atributa blokova u eksterne aplikacije, direktna veza sa Microsoft Excel tabelama
 • Rad sa eksternim sadržajima i njihova upotreba u radu sa DWG-om
 • Kreiranje makro skripti i njihovo korišćenje za ubrzavanje svakodnevnih repetativnih procesa u radu
 • Osnove 3D prostora u AutoCAD-u
 • Vrste 3D geometrije u AutoCAD-u
 • Korišćenje 3D Mesh geometrije
 • Korišćenje 3D Surface objekata
 • Modifikovanje 3D objekata
 • Štampanje u virtuelne formate