Autodesk 3ds Max obuka

Obuka za Autodesk 3ds Max i V-Ray namijenjena je širokoj grupi korisnika koji imaju potrebu da svoje ideje i projekte predstave u što realističnijem mogućem maniru, kroz animaciju i realistične slike visoke rezolucije. 3D reprezentacija projekata primjenjiva je u mnogim zanimanjima - arhitekturi, građevinarstvu, grafičkom dizajnu, i mnogim drugim.

Autodesk 3ds Max je namijenjen arhitektima za vizualizaciju objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera, a takođe ga koriste građevinski inženjeri za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova, itd. Inženjeri mašinstva koji imaju potrebu da predstave svoj dizajn često koriste 3ds Max u kombinaciji sa Autodesk Inventor-om. Osim vizualizacije koristi se za napredno modelovanje složenih formi koje nije moguće, ili je jako teško, modelovati u specijalističkim inženjerskim softverima. Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost i direktne veze sa inženjerskim softverima, veliki broj korisnika i dovoljno materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćeni 3D softver.

ChaosGroup V-Ray predstavlja apsolutni standard kao render mašina kada je u pitanju arhitektonska vizualizacija. Jednostavnost i intuitivnost, kao i velika baza korisnika su zaštitni znak ovog softverksog rješenja. Potražnja za poznavanjem programa V-Ray u krugovima projektanskih kuća i studija za arhitektonsku vizualizaciju raste iz godine u godinu. Znanja stečena na ovoj obuci otvoriće Vam vrata za potencijalni rad kao freelance umjetnik.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 14 časova po dva sata (120 minuta), a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja teorije digitalne kompjuterske grafike, kao i njene praktične primjene. Radimo na konkretnim primjerima, postupno i sa detaljnim objašnjenjima. Primjeri su dizajnirani tako da sve tehnike i znanja prikupljena radom na njima budu primjenjiva na bilo kom narednom projektu. Cilj je proći potpuni proces (workflow) od prvobitno konceptualne vizualizacije, preko modelovanja, materijalizacije, postavljanja scene i renderovanja sa postprodukcijom.

Zaokružen proces rada uključuje upoznavanje sa sljedećom grupom aplikacija:

U nastavku su date pojedine teme kursa 3D vizualizacije upotrebom aplikacija Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe Photoshop i After Effects:

 • Kompletan teorijski pregled potrebnog znanja za rad sa kompjuterskom grafikom, kao podloga znanjima koja će biti praktično učena
 • O aplikacijama Autodesk 3ds Max i V-Ray
 • Osnove Autodesk 3ds Max korisničkog okruženja
 • Detaljno objašnjenje podešavanja Autodesk 3ds Max za razmjenu podataka sa aplikacijama Autodesk Revit i renderovanje sa V-Ray
 • Osnove modelovanja teorijski i praktično
 • Hard surface modeling, free form modeling, napredne tehnike modelovanja
 • Modelovanje upotrebom simulacija, RBD, SBD modelovanje (tehnike naprednog pozicioniranja objekata, kreiranje tkanina, zavjesa, ...)
 • Tehnike interoperabilnosti Autodesk 3ds Max sa aplikacijama Autodesk Revit, AutoCAD, Rhinoceros, i drugim
 • O aplikaciji ChaosGroup V-Ray for 3ds Max
 • Teorijski i praktično objašnjeno svjetlo u kompjuterkoj grafici i korišćenje istoga u arhitektonskoj vizualizaciji
 • Kreiranje i postavljanje 3ds Max scena enetrijera, eksterijera (dnevna i noćna varijanta)
 • Teorijska i praktična znanja potrebna za kreiranje materijala (shading) za konačni rendering
 • Napredno kreiranje kompleksnih realističnih materijala
 • Postavljanje scena i tehnike osvjetljavanja enterijera i eksterijera
 • Detaljno i sistematski objašnjene V-Ray render opcije u teoriji kao i na praktičnim primjerima
 • Multipass renderovanje i priprema za kompoziting i post produkciju
 • Kreiranje panoramskog prikaza enterijera za pregled u bilo kom web browser-u
 • Teorijski i praktično objašnjene tehnike post produkcije statičnih rendera kao i animacija
 • Pipeline razmjena podataka i animacija sa aplikacijama Autodesk Maya, SideFx Houdini i Maxon Cinema 4D