Trening centar (ATC/ACC)

Trening centar Inove obezbjeđuje školovanje i zvaničnu sertifikaciju na više nivoa, počev od operativnih korisnika do top-menadžmenta. Školovanje obuhvata i širok spektar oblasti: sistemski, komunikacioni i aplikativni softver, CAD i GIS platforme i alate, razvojne objektne alate, sisteme za upravljanje velikim bazama prostornih podataka, upravljačke filozofije, i druge.

Za korisnike koji imaju potrebne informatičke resurse obezbjeđujemo edukaciju za realizovana softverska rješenja, radi preuzimanja aplikativnog softvera, njegovog održavanja, daljeg razvoja i nadgradnje od strane korisnika.

Vaša organizacija će daleko efikasnije koristiti CAD/GIS alate kada posjeduje stručno znanje o načinu upotrebe i tehničkim mogućnostima apliciranih sistema. Naši specijalizovani instruktori obezbjeđuju stručnu nastavu u Inovinom edukaciono-trenažnom centru, odn. on-site obuku zaposlenog kadra u prostorijama Vaše organizacije.