Implementacija projekta “Uspostavljanje GIS baze podataka urbanih zelenih površina pomoću AreaCAD-GIS platforme”

Kompanija GeoINOVA informatički inženjering je u okviru inovacijskog izazova “Banja Luka – grad budućnosti” koji finansiraju UNDP, Grad Banja Luka i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske uspješno završila implementaciju projekta pod nazivom “Uspostavljanje GIS baze podataka urbanih zelenih površina pomoću AreaCAD-GIS platforme”.


Projekat je realizovan kroz 3 osnovne faze koje su trajale od avgusta do decembra mjeseca tekuće godine, i to:

 1. Pripremna faza:
  • Razvoj plana rada i uspostavljanje metodologije prikupljanja podataka;
  • Razvoj aplikacije za terensko prikupljanje i prikaz podataka (iGEO);
  • Prikupljanje podataka iz različitih izvora, terenski rad i provjera podataka;
 2. Obrada podataka:
  • Kreiranje modela podataka (grafički prikaz i tabela atributa za svaki element);
  • Obrada podataka upotrebom INOVA AreaCAD-GIS platforme;
 3. Prezentacija rezultata
  • Integracija sa postojećom bazom podataka administrativne službe Grada i
  • Video prezentacija rezultata.

GIS zelenih površina je geoinformatički sistem za upravljanje javnim zelenim površinama koji za cilj ima efikasnije i ekonomičnije održavanje, planiranje i podizanje zelenih površina. Krajnji cilj, odnosno proizvod jeste objava javno dostupnog Web GIS-a koji će svakom zainteresovanom građaninu pružiti dovoljan broj informacija putem web-servisa. GeoINOVA tim je taj cilj postigao za pilot područje Lazarevo 1 i Lazarevo 2, a svi podaci su dostupni putem iGEO platforme, na sljedećoj adresi:

http://gis.geoinova.com/maps/maps/c9da29a4-333a-4c51-8b3a-af0cbddbb0fa?user=guest

Prikupljeni podaci su integrisani i u postojeću bazu podataka koja se koristi u gradskoj administraciji. Cilj izrade ove baze je da se evidentiranjem postojećeg stanja zelenih površina formira informaciona osnova putem koje će se pratiti trendovi i aktivnosti koji se odnose na uređenje zelenih površina. Na osnovu rezultata analize stanja definišu se preduslovi za unapređenje i adekvatne mjere na određenom lokalitetu.

Glavne funkcije iGEO platforme, način unošenja podataka, kao i cjelokupan proces implementacije projekta može se pogledati u priloženoj video prezentaciji.