Izašao je Autodesk Revit 2020

Autodesk Revit 2020 large image

Dugo očekivana 2020 verzija Revit donosi nam niz unapređenja i novih funkcionalnosti u odnosu na prethodnu verziju. Novine se nalaze u tri oblasti: kreiranju geometrije, optimizaciji i povezivanju sa cloud uslugama na Autodesk serverima i lokalno na razmjeni informacija sa ostalim Autodesk aplikacijama. Kao i ranije i sada imamo veliki broj novih funkcionalnosti koje će olakšati i ubrzati procese pri kreiranju inteligentnih BIM parametarskih modela i projekata te dodatno proširiti mogućnosti analiziranja informacija sadržanih u modelu.

Autodesk sluša korisnike na kanalima oficijelnog foruma gdje je moguće poslati prijedloge za nove funkcionalnosti koje će biti uzete u obzir za neku od narednih verzija. Na linku  možete ostaviti prijedloge i ideje za proširenje funkcionalnosti Revita. Usvojeni predlozi za prošlu verziju se mogu vidjeti na Revit 2019 Roadmap linku. Kreiranje novih geometrija je prošireno tako da se sada mogu crtati/modelovati:
  • eliptični zidovi,
  • armatura u stepenicama i kosim pločama,
  • anottation za armaturu u stepenicama,
  • nove parametarske čelične veze za konstrukcije,
  • tagovi i dimenzije za čelične elemente,
  • automatizovano spajanje žica u elktro fazi.
Optimizacija dizajna BIM projekata donosi niz poboljšanja i novih funkcionalnosti:
  • putanja kretanja,
  • proširena lista logičkih operatora za filtriranje informacija sa OR in View Filters komandama,
  • unapređeno korisničko okruženje za rad sa materijalima,
  • proširenje mogućnosti rada sa rasterkim formatima i čitanje PDF fajlova, kao i mnoga druga unapređenja.
Revit sada nudi čitanje PDF formata i olakšane mogućnosti crtanja na osnovu vektorske grafike iz PDF fajla. Omogućeno je čitanje i linkovanje Sketchup modela i mogućnost direktnog snimanja na Revit Home lokaciju u Autodesk Cloud prostoru.