INOVA je promijenila adresu i ime

Obavještavamo Vas da je INOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka promijenila ime u GEOINOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka

Promijenili smo i adresu. Preselili smo u ulicu Ranka Šipke broj 14 u Banjaluci.


Do promjene imena je došlo iz želje da naglasimo našu glavnu djelatnost - izradu geografskih informacionih sistema, i iz potrebe da se nazivi naših preduzeća u Banjaluci, Beogradu i Ljubljani ujednače sa naglaskom na proizvode i usluge po kojima smo prepoznatljivi.

Sve ostalo ostaje isto: naša posvećenost, radoznalost i volja da stvaramo softver koji je bolji i drugačiji.

Idemo dalje.

GeoINOVA tim