Revit i konceptualni grafički prikazi

Često čujemo kako Revit nije aplikacija sposobna da prikazuje grafičke priloge na korektan i željen način kada govorimo o konceptualnom prikazu BIM modela. Istina ne može biti dalja od ove konstatacije. Izuzetna otvorenost ka potrebama korisnika je jedan od razloga zašto je opšteprihvaćena BIM aplikacija u cijelom svijetu. Ako ne postoji out of box komanda koja automatski vrši konverziju grafičkog prikaza u dopadljiv konceptualno-inženjerski izgled onda možemo pričati o načinima kako postići isti. Revit nudi još bolje, pristup kreiranju unikatnih stilova prikaza sa velikim nivoom kontrole izgleda i mogućnošću snimanja stanja kako bi se mogli poslije primjeniti.

Osnova svakog BIM procesa je sistematizovanost geometrije na osnovu klasa ili kategorija i informacija koje posjeduje. Iz tog razloga Revit ne poznaje koncept lejera u klasičnom smislu kao AutoCAD. Postoji jedan napredniji sistem u kome ništa ne može zalutati u "pogrešan" lejer, a zove se kategorija geometrije. Slično kao u AutoCAD kada vršimo stilizaciju grafičkih priloga obično pričamo o promjenama osobina lejera, tako u Revit stilizaciju vršimo na Object Styles i Visibility Graphics koji su bazirani na kategorijama. Na linku ispod možete vidjeti jedan primjer i pristup u dizajniranju konceptualnih grafičkih priloga.