Izašao je 3DS Max 2019

Autodesk je i ove godine obogatio novim funkcionalnostima jednu od najpopularnijih generalnih 3D aplikacija na tržištu. Komercijalno je dostupna punih trideset godina sa velikom bazom korisnika. Izuzetno je popularan u domenu generisanja sadržaja za filmsku i gejming industriju. I dalje nudi nejzrelije alate za manipulaciju poligonima i hardsurface modelovanje.

Samo neke od novina u najnovijoj verziji su podrška za OSL (Open Shading Language), boolean operacije na linijskim geometrijama, novi asset menedžment sistem, proceduralne mape za generisanje tekstura drveta, prikaz VR (Virtual Reality) scena direktno u interfejsu 3Ds Maxa i mnoge manje dodatne funkcionalnosti.

Detaljna lista funkcionalnosti nove 2019 verzije može se pronaći na linku.

OSL tehnologija razvijena je u studiju Sony Picture Imageworks za potrebe brzog i efikasnog kreiranja materijala i proceduralnih tekstura za renderovanje najzahtjevnijih scena. Od 2009 i prve upotrebe u produkciji projekat je objavljen kao Open Source pod „New BSD“ licencom. Danas OSL podržava Arnold, V-Ray, Octan, Cycles i Mantra. Osnovna ideja je da se mogu materijali za renderovanje mogu napisati u specijalizovanom jeziku koji je nezavisan od rendering tehnologije kroz koju će biti renderovan.

Detaljnije o OSL tehnologiji može se pročitati na linku.

Advanced Wood je nova mapa za proceduralno teksturisanje koja ima ugrađene parametre za dobijanje biološki tačnih rezultata. Mogu se dodavati godovi, pore i slično. Proceduralno teksturisanje je tehnika kojom se pomoću parametara koji vrše matematičke kalkulacije dobijaju sintetičke slike. Konzumiraju mnogo manje RAM memorije u odnosu na bitmape te omogućavaju kreiranje velikog broja sličnih tekstura na jednostavan način.

Ostale manja unapređenja doživio je rad sa Alembic cache formatima i MAXScript skripting jezik. U odnosu na prethodnu 2018 verziju zatvoreno je preko 480 prijavljenih bagova. Na adresi može se preuzeti besplatna edukativna trogodišnja verzija 3Ds Maxa.