Izašao je AutoCAD Civil 3D 2018

Uz novu verziju Civil 3D-a pored niza novih, dolazi i optimizacija već poznatih funkcionalnosti.

Kao i svaka dosadašnja verzija i ova donosi novi object format, ovaj put zajedno sa novim .dwg formatom koji dolazi uz AutoCAD 2018. 

Novi InfraWorks ribbon omogućava direktno otvaranje InfraWorks-a iz Civil 3D-a te pristup određenim InfraWorks-komandama. Ovim se ponovo daje naglasak na interoperabilnost između InfraWorks-a i Civil 3D-a, čime se korisnicima sugeriše korištenje InfraWorks alata u izradi idejnih projekata, koje će dalje razvijati pomoću Civil 3D alata.

Opisane karakteristike će sigurno pojednostaviti, ali i ubrzati proces rada.

Dynamic Offset Profiles

Već dugo vremena postoji opcija Offset Alignments, a sada uz nju imate mogućnost kreiranja i Offset Profiles sa željenim poprečnim nagibom koji je dinamički povezan sa centralnim profilom. Ovo znači da više nema ručnog (sporog i nepouzdanog) prilagođavanja Offset Alignment profila promjenama centralnog profila. Ukoliko postoji potreba za izmjenama parametara Offset Profil-a izaberite opciju Offset Profile Parameters koja se nalazi na ribbon-u koji se prikazuje selektovanjem odgovarajućeg Offset Alignment-a.

Connected Alignment

Alat koji omogućava umetanje novog Alignment-a između dva postojeća, međusobno ukrštajuća. Jednostavnim selektovanjem željenih Alignment-a, biranjem kvadranta, te zadavanjem nekoliko parametara kreira se novi Alignment koji je uvijek tangentan na postojeća dva. Jedna od dodatnih opcija je kreiranje i povezujućeg profila. Iako Civil 3D već omogućava automatsko kreiranje raskrsnica, ova alatka je idealna za kompleksnije modelovanje segmenata raskrsnice.
Corridor Bowtie Cleanup Optional
Već poznata opcija koja je došla sa verzijom Civil 3D 2017 je izmijenjena tako da je automatsko čišćenje “mašni” sada opciono. Možete kontrolisati u kojoj će se situaciji ova komanda izvršavati odabirnom ponuđenih opcija u Automatic Clear Bowtie Options u Edit Feature Setting – Corridor dialog box-u. Od ove verzije pored ukrštanja tipa tangenta-tangenta možete izabrati i tip tangenta-luk (i obrnuto).

Relative Elevation Feature Lines

Sada Feature Line visine možete dodjeljivati relativno u odnosu na neku površinu. Površina i Feature Line su dinamički povezane, tako da izmjenom visine površine i Feature Line se automatski ažurira. Ova opcija se može primijeniti na svaku pojedinačnu visinsku tačku Feature Line-a.

Section View Buffer

Problem nepovezanosti AutoCAD objekata naknadno dodanih u Section View je sada riješen buffer opcijom. Svi objekti koji se nalaze u buffer zoni pomijeraju se zajedno sa Section View-om. Takođe, možete dodati novi Section View u postojeću View Group-u.

Plan – Plan i Profile – Profile Sheets

Izmjenom Plan Production alata korisnicima je pored Plan – Profile listova sada omogućeno i kreiranje Plan – Plan i Profil – Profil listova. Kreiraju se odabirom opcija u Sheet Settings-u i to Plan(s)-only ili Profile(s)-only prilikom kreiranja View Frame-ova. Korisnici i sami mogu modelovati šablon prikaza pomoću opcije Viewport Order u property listi samog Viewport-a.

I ovaj put Autodesk-ov razvojni tim je uspješno odgovorio na zahtjeve korisnika, te im novim alatima omogućio da osmisle i modeluju infrastrukturne objekte na ekonomičniji, jednostavniji i brži način.

 

Detaljnije o novim karakteristikama AutoCAD Civil 3D-a možete pronaći na stranici https://www.autodesk.com/products/autocad-civil-3d/features.