Maxon Cinema 4D i live action integracija - specijalistička obuka za Motion Graphics

Jedna od bitnih tehnika potrebnih za rad u Motion Graphics industriji je matchmoving i live action integracija 3D elemenata u snimljeni video. Kroz ovaj projekat naši studenti su, koristeći niže navedene tehnologije, uspješno prošli zadatak integracije 3D animacije u zadani video.

Zadani video je snimljen na lokaciji u kampusu u Banja Luci, kao i HDRI environment mape. Camera matchmoving je uraden u Syntheyes-u i eksportovan u Cinemu 4D. Putanje trake su definisane u Illustrator-u i u Cinemi animirane. Loptasti elementi su proceduralno generisani i animirani uz pomoć MoGraph modula u Cinemi 4D. Elementi su integrisani u 3D scenu pomoću svjetla i HDRI environment mapa koje su generisane u PtGui-u. Refleksije oslikavaju pravo okruženje snimljenon na lokaciji neposredno prije snimanja videa. Scena je renderovana kao multipass 32-bit sekvenca. Osnovna postprodukcija je urađena u After Effects-u.

Korištene su sledece softverske tehnologije:

  1. Andersson Technologies - Syntheyes
  2. Maxon Cinema 4D
  3. Adobe Illustrator
  4. Adobe Photoshop
  5. Adobe After Effects
  6. PtGui