Revit Architecture i Grasshopper 3D u savremenoj arhitektonskoj praksi

BIM (Building Information Modeling) je praktično sadašnjost i budućnost savremene arhitektonske prakse digitalnog projektovanja pametnih modela zgrada.

Interoperabilnost razmjene podataka između softvera česta je prepreka arhitektima u razvijanju njihovih ideja i projekata kompleksnih, nepravilnih formi. Autodesk Revit Architecture kao najpopularnije softversko rješenje za BIM projektovanje i dokumentovanje nudi odlične alate za kreiranje bilo kakvih pravilnih ili amrofnih formi. Pri tome zadržava parametarske karakteristike geometrije.

S vremena na vrijeme potrebno je kreirati kompleksne, potpuno otvorene sisteme, koji će biti u potpunosti matematički definisani i koji će automatski manipulisati našim stubovima, konstrukcijama, zidovima itd. Tu na scenu stupaju dva alata Autodesk Dynamo i McNeels Grasshopper 3D. Oba su plagini za osnovnu platformu. U slučaju prvog to je Autodesk Revit Architecture, a drugog McNeels Rhinoceros.

Grasshopper je trenutno najpopularnije softversko rješenje za generative modeling, odnosno proceduralno modelovanje. Pristup kod Dynama i Grasshoppera 3D je potpuno identičan. Razvijeni su kao plagini koji na vizuelni način komuniciraju sa APIjem (Application Programming Interface) svoje platforme. Često se definišu kao vizualni skripting. Izgledaju kao mind mapping dijagrami koji linearno prenose podatke kroz setove nodova. Svaki nod je jedna osnovna funkcija i mogu da se kombinuju. Njihovom kombinacijom i manipulacijom možemo da dobijemo jako brzo i precizno izuzetno kompleksne sisteme naseljene našom geometrijom. Ovi proceduralni sistemi nodova imaju ulazne podatke koje traže od korisnika i izlazne, konačne proizvode.

Jedan od najpoznatijih primjera upotrebe proceduralnog modelovanja je Pompidou Center u Metz-u, Francuska. Konstrukcija je digitalno kreirana na osnovu sistema iz Grasshopper 3D-a i svi elementi ove kompleksne konstrukcije su poslani matematički tačni na fabrikaciju. Ovaj objekat je dobitnik mnogih nagrada iz oblasti arhitekture i građevinarstva.

Za vas smo testirali interoperabilnost između Autodesk Revit Architecture i McNeels Grasshopper 3D-a u videu ispod. Kreirana je prostorna rešetka koja je definisana sa nekoliko poprečnih linijskih presjeka. U Grasshopper-u je dizajniran sistem koji je popunio matematički precizno formu sa zglobnim držačima konstrukcije, šipkama rešetke, čeličnim sajlama i zategama, stubovima nosačima konstrukcije, pokrivačem iste itd. Korisnik može upravljati sistemom preko parametara.