BrownInfo projekat

Uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija BrownInfo na osnovu međunarodnog naučno-istraživačkog projekta BrownInfo – Methodological Framework for Development Of Brownfield Databases.

Softversku arhitekturu projekta je izradila i implementirala INOVA, a u saradnji sa Arhitektonsko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i partnerima iz zemlje, regiona i Evrope, dok je u njegovoj realizaciji participiralo 160 učesnika iz 11 zemalja.

Projekat je sufinansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju - GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), a podržan je od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Republičke agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Razvojne agencije CIDEA - Banja Luka, te Opština Mrkonjić Grad i Teslić.

BrownInfo interaktivnu karta

Institucije učesnice projekta dolaze iz različitih domena profesionalnog djelovanja: akademskog stručnog i upravljačkog. Riječ je fakultetima, naučno-istraživačkim institutima, stručnim institucijama, lokalnim razvojnim agencijama, odjeljenima lokalnih samoprava, te različitim akterima iz privrednog sektora. Među institucijama učesnicama izdvajaju se: Institut za održivi urbani razvoj Češke (IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, Prag), kao institucija koja je lider u oblasti braunfild regeneracije i Urbanistički zavod Republike Slovenije, koje su projekat podržavali tokom cijelog procesa njegove realizacije. Među akademskim instiucijama istaknuto mjesto zauzima Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji je je naučni kadar u velikoj mjeri doprinijeo realizaciji svih aktivnosti projekta.p>

Ciljevi i rezultati projekta

Glavni ciljevi BrownInfo naučno-istraživačkog projekta su:

 • Kreiranje metodologije i specifičnih alata za razvoj i uspostavljanje baze podataka braunfild lokacija.
 • Uspostavljanje i razvijanje istraživačke mreže unutar zemalja regiona i Evrope radi proširivanja buduće saradnje u oblasti regeneracije braunfild lokacija.
 • Edukovanje uprave i svih potencijalnih učesnika/aktera o važnosti regeneracije braunfild lokacija i mogućnostima njihovog budućeg razvoja u Republici Srpskoj.

Ključni rezultati BrownInfo projekta su:

 • Integralna metodologija za uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija – BrownInfo.
 • BrownInfo softverski paket – specifično prilagođen BrownInfo metodologiji, omogućava kreiranje interaktivnih baza podataka braunfild lokacija.
 • Naučna monografija, koja na struktuiran način prezentuje rezultate teorijskih i primjenjenih istraživanja projekta u formi originalnih naučnih, preglednih radova.
 • Priručnik, namjenjen svim akterima koji direktno ili indirektno učestvuju u procesu planiranja i uređenja prostora, odnosno urbane regeneracije zapuštenih i neiskorišćenih prostora, nudi konkretne smjernice za primjenu razvijane metodologije. Кljučne ciljne grupe su: lokalnе administrativnе službе za urbanizam i planiranje prostora, razvojnе agencijе, katastar - geodetska uprava, planerske institucije.
 • Međunarodni naučno-stručni skup Internatonal Academic Conference BrownInfo 2014 sa pratećom publikacijom BROWNINFO 2014. Proceedings of International Academic Conference.
 • Pilot projekat informacione baze Poslovne zone Banja Luka – bivšeg industrijskog kompleksa Incel.
 • Anketa - sprovedena među predstavnicima lokalnih službi administracije, razvojnih agencija i planerskih insitucija Republike Srpske, koja ima za cilj utvrđivanje 'vidljivosti' kategorije zapuštenih i neiskorišćenih prostora (brownfield) u kontekstu upravljanja urbanim prostorom u Republici Srpskoj, sagledavanje nivoa potreba za informacionom platformom o braunfild prostorima i stanja ljudskih i tehničkih resursa koji bi se mogli angažovati u njenoj primjeni.
 • Anketa – sprovedena među predstavnicima privrednog sektora koja ima za cilj da preispita percepciju privrednika o braunfild lokacija, da sagleda nivo potrebe za uspostavljanjem informacione platforme o ovih prstora, te da ispita specifične zahtjeve koje investitori postavljaju u pogledu sadražaja baza podataka.

Dugoročna projektna strategija

Efikasnije korišćenje postojećih prostornih resursa, ekološki oporavak životne sredine, stvaranje novih radnih mjesta i unapređenja lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predstavljaju osnovna načela održivog razvoja i imperativ su uspješnog upravljanja lokalnih samouprava. U tom kontekstu, projekat BrownInfo ima veliki značaj u pokretanju regeneracije braunfild lokacija s mrtve tačke, kao i otvaranju debate o efektima njihovog zapuštanja i neophodnosti regeneracije. Rezultati projekta, u formi priručnika i pratećeg softverskog paketa, poslužiće kao osnova za kvalitetnu inventarizaciju prostornih resursa opština i gradova. Baze podataka koje nastanu kao rezultat primjene predložene metodologije učiniće braunfild lokacije vidljivim i omogućiće efikasnije upravljanje ovim prostornim resursima. Krajnji cilj svih aktivnosti jeste ponovno aktiviranje braunfild lokacija i stavljanje u funkciju razvoja.

Projekat BrownInfo predstavlja samo prvu uvodnu fazu istraživačkih aktivnosti koje INOVA informatički inženjering i Arhitektonsko-građevinski fakultet planiraju u oblasti regeneracije braunfild lokacija. Sledeći korak na tom putu je definisanje strategija regeneracije ovih prostora, a informacione baze predstavljale bi osnov budućih istraživanja. Premda nacionalne i lokalne institucije ne prepoznaju značaj ove teme, nužno je istaći da je preduslov ulaska u Eropsku uniju temeljenje razvoja naših gradova na principima održivog razvoja koji svakako podrazumijeva odgovoran odnos prema nasljeđenim resursima. Stoga se nadamo da će ovaj projekat u vremenu krize, probuditi svjest društva o važnosti regeneracije postojećih prostornih resursa na svim institucionalnim nivoima.