Kompanija

INOVA Informatički inženjering, d.o.o. Banja Luka i naše sestrinske firme INOVA - geoinformatika, d.o.o. Beograd i GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o. Ljubiljana su regionalni lideri u razvoju i implementaciji CAD i GIS rješenja na području telekomunikacija, urbanizma, ekologije i implementacije BIM tehnologija.

Naša GIS rješenja su bazirana na platformama vodećih svjetskih firmi sa područja inžinjerijskog softvera i prostornih baza podataka. INOVA je jedna od šest kompanija u svijetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Osim toga, INOVA posjeduje i Oracle Gold Partner, te Microsoft Business Partner akreditacije.

Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i Open GIS standardima, te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD, INOVA iGEO... INOVA je za vlastiti model implementacije GIS tehnologije i međunarodnih standarda za prostorne obrade u zemljama u tranziciji dobila mnoge međunarodne nagrade i priznanja (Brussels - Eureka, Odessa - Millennium... ).

Dokazali smo našu stručnost i kvalitetu vlastitih rješenja kroz implementaciju više od 120 IT projekata u regionalnim korporacijama, opštinama i vladinim agencijama u proteklih 12 godina. Većina tih referentnih projekata je finansirana od strane regionalnih Telekom operatera, Svjetske banke, USAID-a, GTZ-a, SIDA, JICA, UNDP... Ono što je važnije je činjenica da su eksperti tih organizacija verifikovali kvalitet naših projekata.

Bosna i Hercegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka

Žiro-račun:

5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija

PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005

Žiro-računi:

165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.

170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti 62.010

Transakcijski račun:

IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.