Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks je softverski paket dizajniran za potrebe organizacije velikih projekata rađenih u BIM ili CAD sistemima. Softver je izvorno razvijen za praćenje rada na velikim infrastrukturnim projektima i pomorskoj industriji, a zatim prilagođen za standardni BIM workflow.

Koriste ga inženjeri arhitekture, građevine, mašinstva i elektro inženjeri kao podršku BIM procesu u projektovanju i izvođenju. Autodesk Navisworks je kompatibilan sa svim savremenim standardima digitalne razmjene podataka u modernim BIM i CAD sistemima. Building Information Modeling zahtjeva rad na jedinstvenom modelu koji predstavlja centralnu bazu podataka projekta. Prihvatanjem ovog esencijalnog BIM principa možemo koristiti Autodesk Navisworks sa njegovim punim potencijalom. Na taj način možemo imati najsvježije informacije o projektu u realnom vremenu i možemo lako uočiti greške i sukobe u istom.

Pored pregledanja projekata i sklapanja raznih faznih segmenata projekta, posjeduje module za takozvane 4D simulacije. To su algoritmi za prikaz projekata i objekata upotrebom gantograma, pomoću kojih možemo da pratimo vremenski razvoj projekta i njegovog izvođenja. Pored vremenskih simulacija posjeduje i module za "clash detection", odnosno pronalazi automatski sukobe ili greške između raznih faza u projektu i izvođenju. Autodesk Navisworks je direktno kompatibilan sa Autodesk Revit-om, i nezaobilazan je u savremenom BIM procesu projektovanja.

Bosna i Hercegovina

GEOINOVA informatički inženjering
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.