AutoCAD Map 3D tečaj

Usposabljanje v GIS (geografski informacijski sistemi) je namenjeno strokovnjakom s področij, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin, infrastrukture, organizacije, urbanistom in drugim, ki imajo potrebo po upravljanju prostorsko opredeljenih podatkov in njihovih analiz.

Autodesk AutoCAD Map 3D omogoča dostop do mapiranih podatkov in geografskih informacijskih sistemov za podporo za načrtovanje, projektiranje in upravljanje. Inteligentni Modeli in CAD orodja omogočajo uporabo regionalnih in disciplinam specifičnih standardov. Integracija podatkov GIS z organizacijami uporabnikov prispeva k izboljšanju kakovosti in produktivnosti. S pomočjo AutoCAD Map 3D lahko dostopate in uporabljate CAD in GIS podatke iz različnih virov. Podatke o električni industriji, plinu, vodi in kanalizaciji, telekomunikacijah in številnih drugih področjih, lahko veliko lažje organizirate in spremljate z uporabo GIS logike geoprostorskih podatkov in njegove vizualizacije.

Program usposabljanja vključuje en računalnik za vsakega študenta (hands-on). Usposabljanje poteka na sodobnih grafičnih delovnih postajah z legalno programsko opremo. Vsi Inovini predavatelji so certificirani Autodesk inštruktorji. Usposabljanje traja 15 predavanj po 2 uri in termini so fleksibilni in se lahko dogovorijo s predavateljem. To se opravlja v prostorih Inovinega trening centra na Vidovdanski 2, Banja Luka. V primeru pravnih oseb, se lahko izobraževanje izvaja v prostorih udeležencev (on site).

Vsebina in oblika usposabljanja

Usposabljanje se izvaja po sistemu učenja ukazov in funkcionalnosti AutoCAD Map 3D, kakor tudi njihove neposredne uporabe na konkretnih primerih ali projektih. Poleg učenja Map 3D se gre preko sistematičnega usposabljanja v GIS skozi teorijo in praktično uporabo v konkretnih situacijah v odvisnosti od potreb uporabnikov. Z delom na konkretnih primerih in projektih, bodo udeleženci seznanjeni z naslednjo funkcionalnostjo AutoCAD Map 3D:

 • Spoznavanje z AutoCAD Map 3D interfaceom, delovnim prostorom, Task Pane-om in urejanje uporabniškega delovnega prostora.
 • Mapiranje vektorske geometrije
 • Čiščenje risb (koncept, selekcija objektov za čiščenje, funkcije in metode čiščenja, iskanje in pregled napak)
 • Osnovne lastnosti podatkov (pregled, koncept, kreiranje, prikaz, editiranje in modificiranje objektnih podatkov, kreiranje linkov...)
 • Koordinatni sistemi (osredotočenje na koordinatni sistem, koncept, verifikacija in prepoznavanje koordinatnega sistema)
 • Uvoz podatkov(pregled in osnovni koncept uvoza podatkov, uvoz linij, točk, objektnih podatkov)
 • Izvoz podatkov (pregled izvoza, izvoz linij in zaprtih pollinij z objektnimi podatki, izvoz v SDF format)
 • Izvor risb (pregled in osnovni koncept izvora risb, dajanje nadomestnega imena lokacije na disku, priložitev izvora risb, kratki pregled in deaktiviranje izvora risb)
 • Poizvedbe(pregled in osnovni koncept poizvedbe, spoznavanje, enostavne lokacije in opcije poizvedb, sporočila poizvedb, koordinatne transformacije, kreiranje nove risbe iz izvora risbe, SQL poizvedba, poizvedba podatkov)
 • Raster (pregled in koncept rastera, vnos, brisanje in delo s slikami, skrivanje in izključitev rastera)
 • Uporaba in delo z zunanjimi podatki in zunanjimi referencami
 • Klasifikacija objektov (pregled in koncept klasifikacije, definiranje, klasifikacija objektov, kreiranje klasifikacije)
 • COGO (koordinatna geometrija) pregled, vnašanje in testiranje
 • Topologija (pregled in koncept topologije, koncept in kreiranje mrežne topologije, kreiranje poligona, koncept in kreiranje topologije bazirane na analizi)
 • Povezovanje baze (povezovanje SHP, SDF, ODBC, rasterske slike, DEM fajlov)
 • Delo z bazo (nastavitev vrstnega reda priložitve layera, kreiranje filtra in poizvedbe, uporaba tabele podatkov)
 • Kreiranje, editiranje in stiliziranje geometrije (stiliziranje poligona, linij in točk, nastavitev pravil, editiranje in brisanje atributov geometrije)
 • Ločevanje in združevanje geometrije (pregled in koncept, kreiranje pravil, ločevanje geometrije in nameščanje združevanja geometrije)