AutoCAD tečaj

Usposabljanje za AutoCAD je namenjeno profesionalcem iz kateregakoli področja, ki od njih zahteva  da kreirajo 2D ili 3D geometrijo zelo hitro in natančno in da isto tako dokumentirajo.

Autodesk AutoCAD kot osnovna softverska rešitev se uporablja v veliko industrijah in je daleč najpopularnejša rešitev na polju CAD (Computer Aided Design) digitalnega kreiranja dizajna in dokumentiranja. Uporabljan s strani milijonov ljudi po celem svetu je vodilna svetovna rešitev za projektiranje, mapiranje in izdelavo spremljajoče dokumentacije. AutoCAD ponuja robusten set orodij za 3D modeliranje svobodnih form in velike možnosti za risanje in dokumentiranje dizajna, ter sproža inovacije v projektiranju v podjetjih vseh velikosti v gotovo vseh vejah industrij.

Program usposabljanja ponuja en računalnik na vsakega udeleženca(hands-on). Trening se izvaja na modernih grafičnih delovnih straneh z legalnim softverom. Vsi Inovini predavatelji so certificirani Autodesk inštruktorji. Usposabljanje traja 15 predavanj po 2 uri. Termini so fleksibilni in se je možno dogovoriti z inštruktorjem. Izvaja se v prostorih Inovinega trening centra v ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. V primeru pravnih oseb je usposabljanje mogoče izvajati tudi v prostorih udeleženca(on site).

Vsebina in koncept usposabljanja

Usposabljanje se izvaja po sistemu učenja ukazov in funkcionalnosti AutoCAD-a, ter logike in pristopa k reševanju problemov z uporabo CAD logike. Z delom na konkretnih primerih in projektih se bo udeleženec spoznal z naslednjimi funkcionalnostmi Autodesk AutoCAD-a in workflow tehnikami:

 • Uporaba in mesto v sodobni AEC (Architecture, Engineering and Construction Industry) industriji
 • Podrobna razlaga nastavitev AutoCAD-a
 • Formati v delu z AutoCadom in njihova uporaba
 • Osnove kreiranja geometrije
 • Lastnosti geometrije
 • Načini kreiranja geometrije
 • Editiranje geometrije
 • Tehnike dela s koordinatnimi sistemi in njihova uporaba pri kreiranju in editiranju geometrije
 • Delo s templatesi, CAD standardi in njihova uporaba
 • Pomožna orodja za čiščenje in vzdrževanje DWG-a
 • Delo z layerji in vse spremljajoče funkcionalnosti vezane za iste
 • Spremembe geometrije in tehnike uporabe ukazov
 • 2D parametersko kreiranje geometrije
 • Dimenzioniranje, delo s stili
 • Manipuliranje z geometrijo v 2D in 3D prostoru
 • Prilagajanje uporabniškega okolja in prilagoditev elementov vmesnika z ukazi ,ki jih definira uporabnik
 • Priprava za tisk in delo v prostoru papirja
 • Delo z bloki, napredno kreiranje parameterskih blokov z pridruženimi atributi
 • Izvoz atributov blokov v zunanje aplikacije, direktna povezava z Microsoft Excel tabelami
 • Delo z zunanjimi vsebinami in njihova uporaba pri delu z DWG-om
 • Kreiranje makro skript in njihova uporaba za pospešitev vsakodnevnih ponavljajočih procesov pri delu
 • Osnove 3D prostora v AutoCAD-u
 • Vrste 3D geometrije v AutoCAD-u
 • Uporaba 3D Mesh geometrije
 • Uporaba 3D Surface objektov
 • Modifikacija 3D objektov
 • Tiskanje v virtualne formate