INOVA PEU

INOVA PEU je aplikacija za preračun vplivov daljnovodov ali postrojenj elektro vodov telekomunikacijskih kablov. Z uporabo INOVA PEU postane preračun enostaven, hiter in zelo natančen. Rezultati izračuna so samodejno ustvarjeni v grafični in tabelarični obliki. Namenjen je vsem uporabnikom, ki potrebujejo izdelavo projektne dokumentacije novih omrežij z bakrenimi kabli na področju "proge" ali daljnovoda, kot tudi uporabnikom, ki izdelujejo projektno dokumentacijo novih daljnovodov  na območju trase li obstoječih telekomunikacijskih omrežjih.