INOVA iPLAN

Softverski system iPLAN predstavlja podršku celokupnom procesu planiranja, projektovanja, izgradnje, kolodacije i održavanja infrastrukturnih kapaciteta kompanije (Infrastructure Lifecycle Management). Opis kompletnog sistema dajemo u priloženoj projektnoj dokumentaciji, koja je bila osnova za izradu softvera. Sistem je specializovan naročito za kompanije infrastrukturnog tipa kao što su: Telekom operatori, Elektroprivredne kompanije, Vodovod i kanalizacija, Gasovodna industrija, itd.

iPLAN Modul za godišnje planiranje i praćenje investicija se sastoji iz sledećih softverskih podsistema (slika u nastavku pokazuje odnose između softverskih podsistema:

1. Podsistem za definisanje pravila planiranja (Definisanje pravila predmera i predračuna, Definisanje pravila planiranja, Definisanje pravila u vezi budžeta, Definisanje pravila praćenje realizacije).

2. Podsistem za izrada godišnjeg plana (Priprema za izradu godišnjeg plana, Izrada plana po OJ, Izrada objedinjenog plana, Rebalans plana).

3. Podsistem za izradu investiciono tehničke dokumentacije (Definisanje skupa objekata za izgradnju, Izrada idejnog projekta: Izrada projektnog zadatka, Revizija projektnog zadatka, Odobravanje projektnog zadatka za budžet, Izrada glavnog projekta: Izrada tehničke dokumentacije, Pred revizija tehničke dokumentacije, Prikupljanje saglasnosti, Revizija, Formiranje predmera i predračuna)

4. Podsistem za ugovaranje radova i materijala (Formiranje zahteva za ponudama: Izbor radova iz plana, Izbor materijala iz plana, Kompletiranje ponude, Analiza ponuda: Ocenjivanje ponuda, Izbor najpovoljnije ponude, Obaveštavanje o izabranoj ponudi, Rešavanje žalbi partnera, Ugovaranje Definisanje radova za ugovo, Definisanje materijala za ugovor, Kompletiranje ugovora, Prikupljanje dozvola na osnovu saglasnisti)

5. Podsistem za praćenje realizacije godišnjeg plana (Evidentiranje realizacije kvantiteta: Vođenje građevinske knjige, Izrada situacija; Evidentiranje isporučenih materijala: Evidentiranje realizacije CAPEX-a, Evidentiranje realizacije OPEX-a, Realizacija ugovora, Evidencija Cash Flow realizacije) Posebnost po kojima se iPLAN razlikuje od sličnih softvera je direktno preuimanje podataka iz CAD obrađenih projekata, kao i GIS obrada infrastrukturnih kapaciteta.

iPLAN više godina funkcioniše u telekomunikacionim kompanijama koje su veoma složene i zahtevne u pogledu godišnjeg planiranja što je omogućilo da se iPLAN dobro istestira i podesi za funkcionisanje u složenim realnim uslovima. Postoje značajna iskustva u integraciji iPLAN-a sa drugim ERP softverima sličnim SAP-u. U telekom kompanijama je upravo urađena takva jedna integracija ERP-a i iPLAN-a.