INOVA GIS Server

Telekomunikacijske družbe spadajo v skupino podjetij, ki imajo v lasti in upravljanju objekte kompleksne geometrične oblike in položaja v prostoru. Ne glede na to, ali gre za bakrena omrežja, optične kable, antenske stolpe, uporabniške priključke, ali za same uporabnike, podatki, ki jih opisujejo so nepopolni  brez informacij o svoji obliki in položaju v prostoru.

Telekomunikacijski objekti se nahajajo v zapletenih odnosih: kabel je v ceveh, cevi se zaključujejo z jaški, kabel ima rezervo, optična vlakna so zaključena na vratih optičnega delilnika, itd. Informacijski sistem, ki upravlja s telekomunikacijski objekti mora biti sposoben, da  učinkovito združi evidenco geometrijskih in fizikalnih lastnosti s klasičnimi opisnimi podatki o samem objektu  in o podatkovnih relacijah in povezanosti  z drugimi objekti.

Poleg evidence in vnosa objektov mora informacijski sistem imeti možnost prikaza podatkov različnim skupinam uporabnikov na način, ki preko interaktivnih map združuje tabelarni in prostorski prikaz. 

INOVA GIS platforma je sodoben geografski informacijski sistem, ki je specializiran za upravljanje telekomunikacijskih objektov na način, ki izpolnjuje vse te zahteve. Z dolgoletnimi izkušnjami v največjih telekomunikacijskih podjetjih v regiji, z nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj, z usposabljanjem ter neposrednim stikom s končnimi uporabniki je Inova GIS platforma uspela  ponuditi programska orodja ukrojena po meri telekomunikacijskih inženirjev, ne glede na to, ali delajo na področju načrtovanja in projektiranja ali vzdrževanja infrastrukture.