Prelazak sa serijskih brojeva na imenovane korisnike

Poštovani korisnici, Autodesk Inc. od 7. maja 2020. prelazi na novi način licenciranja. Umjesto serijskog broja softverske licence će biti vezane za imenovanog korisnika.

Kao mnogi drugi SaaS (Software as a Service), pružatelji usluga Autodesk napušta korisničke naloge vezane za serijske brojeve i prelazi na naloge vezane za korisnike.
Višekorisničke (mrežne) licence se povlače iz prodaje.

Od maja ove godine Autodesk će ponuditi nove programe licenciranja prilagođene svim veličinama preduzeća: Standard, Premium i Enterprise. Nalozi će biti vezani za osobe. Korisnici više neće čekati licencu, ona će im biti uvjek na raspolaganju.

Administrator licenci će imati pregled korištenja softvera i moći će maksimalno iskoristiti investiciju u softver.

Licencama će se upravljati sa Autodeskovih servera što će korisnicima omogućiti lakšu kolaboraciju, brže učenje i jednostavniji rad.

Nakon 7. avgusta 2021. u mirovinu odlaze godišnja održavanja i pretplate na višekorisničke licence. Korisnici će, prilikom naredne obnove ugovora, moći izvršiti tranziciju uz cijene slične onima koje su do sada plaćali.

Za svaku višekorisničku licencu korisnik će dobiti dvije Standardne licence na raspolaganje. Tako će, na primjer, korisnik 20 višekorisničkih licenci moći zamijeniti za 40 Standardnih licenci sa imenovanim korisnikom za sličnu cijenu koju plaća danas i to do 2028. godine.

Korisnici trajnih jednokorisničkih licenci sa godišnjim održavanjem (Maintenance Plan), mogu zamijeniti svoje licence za godišnju pretplatu po sličnoj cijeni koju su plaćali za godišnje održavanje.

Preduzeća sa većim brojem korisnika koja će zahtjevati veću administraciju licenci, izvještaje i podršku mogu izabrati Premium Plan, ili Industry Collection.

Nove trogodišnje višekorisničke licence ili obnova višegodišnjih višekorisničkih licenci se može naručiti do petka, 28. februara ove godine.

Posljednja verzija Design & Creation Suites-a će izaći u aprilu ove godine, a obnova licenci moći će se izvršiti do 16. aprila 2020.

Nakon 7. avgusta 2020. godine više se neće prodavati niti jednogodišnje višekorisničke licence.* članak je ažuriran 17. marta 2020. godine