INOVA AreaCAD-GIS

AreaCAD-GIS platforma je nabor aplikacij Inovinih in spletnih storitev na področju geoprostorske informatike.

Platforma je namenjena predvsem urbanistom, prostorskim načrtovalcem in oblikovalcem v komunalnih infrastrukturnih organizacijah. Poleg možnosti učinkovitega prostorskega upravljanja, ki se nanaša na izvajanje veljavne zakonodaje in drugih predpisov iz področja prostorskega načrtovanja, urejanja in urbanističnega planiranja, ponujene aplikacije izpolnjujeno tudi standarde učinkovitega servisiranja potreb prebivalcev, ki so vezani na določen prostor in ozemlje.

V ožjem smislu, AreaCAD-GIS podpira potrebe strank za enostavno uporabo, tj. jasno opredeljene procese ustvarjanja, obdelave, analize in poročanja - in to v našem jeziku. Platforma deluje na način distribuirane baze podatkov. Vsak oddelek, oz. odgovorna oseba ima možnost,  da samostojno obdeluje in posodablja njemu določene dele baze podatkov.

AreaCAD-GIS združuje vse te segmente v eno celoto, tako da administrator / uporabnik vedno vidi celotno podatkovno bazo, ostali uporabniki pa njene dele v skladu z dodeljenimi pravicami, oz. nivoji pristopa, a še vedno v najaktualnejši obliki. Taka organizacija omogoča redundanco, oz. večkratno ponavljanje vnosa ali neažurnosti digitalnih podlag oziroma alfanumeričnih in prostorskih podatkov.
Sistem temelji na odprtih standardih (opengis), uporabe informacijskih sistemov in tehnologij, da bi se omogočilo enostavno širjenje in prilagajanje novim zahtevam in potrebam.
Sistem odlikujejo: modularna zasnova, prilagodljivost,  razširljivost in varna arhitektura, pa tudi hitra in zanesljiva komunikacija.


Programska specifikacija

Predlagana GIS programska rešitev omogoča:

 • uporabo preprostega brskalnika (view-erja)
 • enostaven vnos, način dostopa, spremljanje, pregled in nadzor vnešenih digitalnih podatkov po ravneh dostopa, določenih v upravljalnem delu software-a.
 • večplastni vnos in tematski prikaz podatkov enostavno in napredno georeferenciranje načrtov v digitalni obliki
 • enostavno rokovanje in delo s prostorskimi objekti
 • vsako informacijo lahko predstavimo na zemljevidu na katerikoli plasti
 • shranjevanje in uporabo podatkov v in iz vseh standardnih podatkovnih baz
 • preprosto dodajanje novih atributov
 • enostaven in moderno zasnovan grafični uporabniški vmesnik - delovno okolje
 • združevanje, razvrščanje, filtriranje in iskanje po kateremkoli grafičnem ali alfanumeričnem podatku
 • možnost ustvarjanja predlog za prikaz in tiskanje z grafično prilogo (iz  GIS-a)
 • povezljivost s podatki iz zunanjih institucij, enostaven vnos podatkov v podatkovno bazo, kot tudi njihov pregled.

Funkcionalno-tehnična specifikacija

AreaCAD-GIS sistem  uporablja mednarodno sprejeta geo-prostorska načela in veljavne pravne predpise iz področja urbanizma, z možnostjo stalne nadgradnje. Neposredni cilji izvajanja teh programskih platform so poenotenje, poenostavitev in olajšanje poslovnih nalog, povezanih s kartografijo, pridobivanje podatkov iz različnih virov, in izdelava ustreznih poročil.

Platforma zagotavlja naslednje funkcionalnosti:

 • porazdeljen sistem z možnostjo popolne integracije v obstoječi sistem
 • uporaba vseh zakonskih predpisov, ki urejajo delo na tem področju,  ter že sprejete postopke pri delu
 • evidenca in poročanje do nivoja analitičnega pregleda parcele
 • možnost uporabnikom, da si izdelajo potrebna poročila na osnovi v naprej določenih kriterijev
 • možnost evidence in spremljanja ostalih informacij, ki bodo v naslednjem obdobju potrebne uporabniku
 • odgovornim osebam nudi instrumente nadzora, ki so v skladu z zakonskimi določili in poročanjem za potrebe odgovornih institucij na vseh ravneh
 • uporablja metode za nadzor kakovosti vnešenih podatkov zagotavlja ustrezne informacije za potrebe nadzora in
 • enostavno usposabljanje in delo osebja, ki ga uporablja.

Varnost sistema

Ker AreaCAD-GIS Client/Server teče v omrežnem okolju, ob upoštevanju občutljivosti podatkov, ima skrbnik sistema možnost, da prilagodi selektiven dostop do baze podatkov. Zato programi vključujejo preverjanje pristnosti in dovoljenje za dostop do aplikacije in baze podatkov. Programska oprema uporablja role-based dovoljenja, ki temelji na vlogi,  ki jo izvaja uporabnik. Pooblastila so