10 razlogov zakaj izbrati INOVA TeleCAD-GIS?

Danes je že najmanjši kabelski operater odvisen od širokopasovne prenosne tehnologije in optičnih prenosnih omrežij.

Večina tehnične dokumentacije velikih upravljalcev teh omrežij je izdelana v CAD tehnologiji, procesi vzdrževanja in upravljanja pa so podprti z GIS orodji. Za načrtovanje, povezovanje in uporabo teh omrežij, zlasti kadar gre za analitičen pristop prostorski distribuciji, kabelski operaterji potrebujejo "lahkotno branje" te dokumentacije.

Fizične, logične in servisno-uporabniške prvine strukturnega kabliranja v stavbah postajajo vse bolj kompleksne in zapletene. Z rastjo omrežja raste potreba po programskem orodju, ki integrira procese načrtovanja, projektiranja, gradnje, vzdrževanja in upravljanja z omrežji. Brez tega z rastjo omrežja eksponentnojavascript:void(0) rastejo le stroški vzdrževanja. Navedeno kompleksnost ni mogoće tehnično natančno dokumentirati brez sodobnih CAD orodij, prav tako pa jih tudi ni mogoče analitično in upravljalsko obvladati brez centraliziranih grafičnih in alfanumeričnih DB v GIS okolju.

  • Predvsem zato, ker na enostaven način v enem programskem orodju integrira vsa opravila povezana z načrtovanjem, projektiranjem, vzdrževanjem in analiziranjem omrežij. Skratka, GIS orodja za evidenco in analitiko prostorsko referenciranih podatkov so integrirana s CAD orodji za projektiranje in avtomatsko generiranje tehnične dokumentacije izvedenih omrežij v skladu z lokalnimi predpisi.
  • Zato, ker zagotavlja centralizirano hranjenje vseh podatkov v skladu z ISO i Open GIS standardi ter v okolju najbolj referenčnih gradnikov CAD in GIS aplikacij (Oracle, Autodesk, Geoserver...),
  • Zato, ker omogoča enostaven vpogled v omrežje in podatke o njem prek standardnih web brskalnikov, oz. v Google Earth-u, Street Map-u...
  • Zato, ker avtomatsko generira in tiska tehnično dokumentacijo, ne le vsklajeno s korporativnimi pravili, temveč tudi v skladu z zahtevami državnih koncesionarjev s področja urbanizna, geodezije...
  • Zato, ker avtomatizira proces georeferenciranja, kalibracije o hranjenju neomejenih količin geodetskih in kartografskih gradiv v zaželjenih formatih.
  • Zato, ker podpira on-site mapiranje in vnos podatkov prek že vnaprej pripravljenega modela podatkov, ki se vnese v GPS naprave.
  • Zato ker omogoča simulacijo različnih tehničnih rešitev.
  • Zato ker v skladu s najboljšimi projektantskimi praksami avtomatizira: optimizacijo kapacitet, numeracijo elementov omrežja, povezovanje vlaken, izdelavo načrta namembnosti vlaken, analizo zasedenosti cevi, statistiko omrežja...
  • Zato ker samodejno generira vse predpisane načrte in sezname tehnične dokumentacije (blok diagrame primarnega in sekundarnega razdelilnika, kabelske kanalizacije, sheme razvitega jaška, načrta namembnosti vlaken, tabele izvodov...) in tako pripravljene posreduje na katerikoli tiskalnik v kakršnemkoli merilu...
  • Zato, ker v katerikoli „cost benefit" analizi nima konkurence...