INOVA TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je programski paket za izdelavo glavnih projektov in dokumentacije izvedenega stanja povezovalnih poti, dohodnega omrežja in kabelske kanalizacije.

Dokumentacija, izdelana v programskem paketu TeleCAD-GIS je za telekomunikacijske operaterje uporabna tako v procesu načrtovanja in projektiranja, kot tudi pozneje pri izdelavi katastra in vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture, s katero operater upravlja. Aplikacija je v celoti prevedena in je zasnovana na Autodesk AutoCAD platformi.

TeleCAD-GIS je predvsem namenjen Telekom operaterjem oz. njihovim projektivnim birojem, službam za načrtovanje in spremljanje investicij, službam za izdelavo tehnične dokumentacije, službam za vzdrževanje, službam GIS storitev in ostalim. Prav tako aplikacijo lahko uporabljajo tudi vsa neodvisna projektantska podjetja in izvajalci del na področju izgradnje telekomunikacijske infrastrukture. Na kratko, TeleCAD-GIS je izjemno prilagodljiv in odprt izdelek, ki zagotavlja popolno funkcionalnost in podporo tako na posameznih delovnih postajah in LAN omrežjih, kot tudi na kompleksnih IT sistemih in postopkih v WAN okolju podjetja.

Konceptualna osnova programskega paketa

Programski paket TeleCAD-GIS je zasnovan kot integriran nabor orodij, ki naj bi hkrati zadostili tri glavne cilje:

 • Hitro, kakovostno in racionalno generiranje digitalne tehnične dokumentacije s področja telekomunikacijske infrastrukture.
 • Takojšnja uporabnost tako izdelane dokumentacije pri vzpostavitvi sodobnega informacijskega podsistema, kot osnove uspešnega procesa vzdrževanja, uporabe in vodenja v podjetjih, ki take sisteme upravljajo.
 • Združljivost in primerljivost izvedene obdelave z obdelavami v okolju ( geodezija, urbanizem, ostale infrastrukture, statistika...)

Prehod na računalniško pripravo projektne dokumentacije je postal vprašanje obstoja projektantskih podjetij. Večina njih je do danes uporabljala različna programska orodja za načrtovanje (CorelDRAW, Microsoft Visio, AutoCAD...). Klasična uporaba teh orodij v pogojih slabo razvite informacijske podpore upravljalskih sistemov telekomunikacijskih podjetij daje primerljivo prednost le začasno, saj je v takih pogojih z vidika upravljanja s takim sistemom skoraj nepomembno, ali je tehnična dokumentacija izdelana v digitalni ali papirnati obliki.

Začetni pogoj za uspešno prilagajanje telekomunikacijskega podjetja tržnim razmeram poslovanja je najprej jasna slika o tem, kaj upravljajo. Vendar pa digitalni kataster za to ni zadosten pogoj. Na splošno povedano, se naložba v digitalno obdelavo izplača samo, če je digitalizirani objekt nocilec informacij, ki se uporabljajo v procesu vzdrževanja, uporabe in upravljanja s sistemom. To je možno le, če je s CAD obdelavami (digitalni situacijski načrti in tehnične sheme) dodana funkcionalnost GIS tehnologije, oz. možnost ustvarjanja prostorskih topologij, dopisovanje atributov, povezovanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami, samodejno generiranje specifikacij in tematskih kart, ki temeljijo na poizvedbah... Na ta način oblikovana projektna dokumentacija dobi svojo funkcijo v nadzornih procesih uporabnika in njegovega okolja.

Prednosti glede na AutoCAD Map 3D in Topobase

TeleCAD-GIS nadgrajuje AutoCAD platformo z moduli za izdelavo glavnih projektov dokumentacije izvedbenega stanja povezovalnih poti, dostopnega omrežja in kabelske kanalizacije. Poleg možnosti uporabe za namene revizije projektov, analize obstoječih telekomunikacijskih omrežij in kakovostnega opredeljevanja projektnih nalog ima naslednje značilnosti:

 • Topologija,posebej dizajnirana za obdelavo fizičnih in logičnih TK struktur
 • Model in struktura podatkov uporabnih v različnih GIS orodjih in RDBMS
 • Analiza koegzistentnosti kapacitivnih parametrov in logičnih struktur omrežja
 • Možnost izdelave kakovostnih tematskih kart in poročil
 • Razpoložljivost orodij za digitalno geodezijo inžinerjem iz drugih področij
 • Topološko generiranje hierarhičnega drevesa vseh elementov telekomunikacijskega omrežja
 • Avtomatizirano generiranje pozicije paric na glavnem delilniku
 • Parametrizirano indeksiranje v skladu s standardi Telekom operaterjev
 • Avtomatsko številčenje tehničnih elementov omrežja
 • Generiranje predizmer in predračunov materiala in dela prilagojenih predlogam Telekoma
 • Optimizacija kapacitete kablov primarja po vnaprej določenih pogojih
 • Generiranje shem povezovanja v podaljšku
 • Opredelitev vseh parametrov glavnega in optičnega delilnika, ZOK-a...
 • Avtomatsko generiranje blok sheme primarja in razveze
 • Interaktivnost shematskih replik s podatki na situacijskem načrtu
 • Presek zmogljivosti na vsakem vozlišču hierarhije TK strukture

Bosna i Hercegovina

GEOINOVA informatički inženjering
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.