AutoCAD Map 3D

Šta je Autodesk AutoCAD Map 3D?

        AutoCAD Map 3D je GIS (Geographic Information System) aplikacija koji omogućava integraciju CAD (Computer Aided Design) geometrije i baza podataka za pravljenje inteligentnih karata od podataka pridruženih geometriji.
Oblasti primjene su urbanizam, prostorno planiranje, infrastrukturne i komunalne djelatnosti, geodezija itd. Jedna od karakteristika AutoCAD Map 3D-a je izuzetno otvorena arhitektura koja omogućava povezivanje sa skoro svim grafičkim i alfanumeričkim bazama podataka i njihova jednostavna integracija sa GIS sistemom. Izdvaja se najboljim alatima za crtanje geometrije koji dolaze iz AutoCAD-a, zapravo sve funkcionalnosti AutoCAD-a su sadržane u Map 3D sa dodatkom GIS funkcionalnosti. Ova interoperabilnost ga čini jedinstvenim na tržištu. Posjeduje module za georeferenciranje podataka i integrisane baze podataka specijalizovane za prostorno definisane geometrije i njima pridružene atribute.

 

Autodesk AutoCAD Map 3D u Bosni I Hercegovini?

        Naša inženjerska struka prepoznala je Map 3D kao intuitivan i moćan GIS alat. Oslonjen na 40 godina razvoja AutoCAD-a sa svim njegovim funkcionalnostima blizak je svima i nudi najbolje alate za vektorizaciju. Jednostavnost povezivanja sa skoro svim bazama podataka je jedna od velikih prednosti koju nudi, tako da podaci su uvijek sigurni, brzo i lako dostupni. Danas je apsolutni standard u upotrebi u skoro svim opštinama u Bosni i Hercegovini. Analitičke sposobnosti Map 3D-a su nebrojene, mogućnosti kreiranja upita nad bazom podataka slaganja grafičkih slojeva upita i donošenje realnih zaključaka. Buffer analize su podržane i omogućavaju na primjer testiranje da li objekat ulazi zonu vodozaštitnog pojasa i slične. 

Samo neke od funkcionalnosti AutoCAD Map 3D:

 • Mogućnosti konverzije CAD podataka u inteligentne GIS modele podataka
 • Sve funkcionalnosti AutoCAD-a su sadržane u Map 3D-u
 • Prikupljanje informacija o postojećem stanju
 • Rad sa šemama i modelima podataka
 • Kompatibilnost sa Web GIS platformama za javno ili interno publikovanje podataka
 • Alati za intuitivno dizajniranje modela podataka za potrebe GIS-a
 • Pristup modelima podataka u mnogim formatima (npr. Microsoft SQL Server, Oracle Database, SHP, SDF, i dr.)
 • Mogućnosti kod izmjene podataka u AutoCAD-u za generisanje GIS i CAD podataka
 • Konfigurisanje i korišćenje linearnih sistema referenci sa industrijskim modelima
 • Dinamičko generisanje izvještaja (tooltips) sa podacima i hyperlink sa geoprostornim podacima
 • Publikovanje i interoperabilnost
 • Dvosmjerna razmjena podataka sa programima AutoCAD Civil 3D (geodezija, niskogradnja I infrastruktura) i AutoCAD Utility Design (infrastruktura)
 • Direktna kompatibilnost sa Infraworks 360 Web Gis platformom

No images found.

Bosna i Hercegovina

GEOINOVA informatički inženjering
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.