Autodesk Revit

Šta je Autodesk Revit?

        Autodesk Revit je sveobuhvatno softversko rješenje za BIM (Building Information Modeling) u visokogradnji. Predstavlja najprihvaćeniju  aplikaciju  u potpunosti dizajniranu po BIM metodologiji projektovanja sa akcentom na samoodrživosti. Namijenjen je izradi malih, srednjih i velikih projekata za stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinskih i elektro instalacija. Da je standard kada je u pitanju BIM i visokogradnja govori veliki broj analiza AEC (Architecture Engineering and Construction) industrije. Jednu možemo vidjeti na linku gdje su ispitanici bili 50 najvećih arhitektonsko građevinskih kompanija na svijetu.

Šta nama znači Autodesk Revit I BIM u praktičnom smislu?

        Revit je aplikacija za kreiranje i analiziranje 3D BIM modela i projekata. Sam po sebi je specijalizovan alat za ovu namijenu. Autodeskove analize pokazale su da se isti projekat može nekoliko puta brže uraditi u Revit-u nego u AutoCAD-u.  Direktno je kompatibilan sa AutoCAD-om i .dwg formatom. Sadrži sve potrebne alate za konceptualno modelovanje, analize formi, 3D projektovanje, automatsko dokumentovanje (iz modela se automatski dobijaju izgledi, presjeci, detalji, šeme stolarije, predmjeri i predračuni radova, količine upotrebljenih materijala ili količine vrata, prozora,… ), analize energetske efikasnosti i kompatibilan je sa svim industrijskim standardima potrebnim za održive BIM projekte uključujući i OpenBim. . Imati sve relevantne podatke u svakoj fazi projektovanja je od nemjerljivog značaja za inženjere i sve interesne strane u procesu od konceptualne faze, preko izrade dokumentacije pa sve do praćenja objekta u vremenu nakon izgradnje.

Autodesk Revit

        Autodesk Revit je namijenjen inženjerima profesionalcima iz oblasti arhitekture, građevinarstva, kao i mašinskim i elektro inženjerima koji učestvuju u dizajniranju projekta, njegovom izvođenju i analiziranju. Zamišljen je kao jedinstvena integrisana baza grafičkih i alfanumeričkih podataka koja nudi najnapredniju softversku tehnologiju na raspolaganje AEC industriji. Revitova logika rada organizovana je na dugogodišnjim prikupljanim najboljim iskustvima iz ove oblasti i bazirana se na timskom radu svih strana koje učestvuju u dizajniranju, projektovanju, nadzoru, kao i praćenju korišćenja objekta kroz vrijeme. Za razliku od prethodnih verzija Revit dolazi u samo jednom obliku sa svim modulima (Architecture, Mechanical Electrical Plumbing I Structure). Svaki projekat je multidisciplinarni proces koji prate razne faze. Architecture modul bavi se procesom konceptualnih rješenja, projektovanjem, izradom 3D modela, manipulacijama prostora i namjenama, predmjerima, predračunima i mnogim drugim procesima. MEP (Mechanical Electrical Plumbing) funkcionalnosti su tu da podrže izradu dokumentacije za faze projekta, kao što su mašinske, vodovodne i elektro instalacije. Structure posjeduje alate za modelovanje konstrukcije, kreiranje analitičkih modela, šema armature i slične potrebne komande za brzo i efikasno definisanje, dimenzionisanje i dokumentovanje konstruktivnih elemenata. Izuzetno jednostavni alati za timski rad na jednom fajlu, odnosno paralelan rad više inženjera na istommodelu je jedna od velikih prednosti Revita.  Samim tim što je organizovan kao jedna centralizovana integrisana baza podataka na kojoj učestvuju inženjeri iz raznih oblasti znači da se eliminiše skoro svaka mogućnost greške i dupliranja posla. Ovim se uvodi komponenta dvosmjerne asocijativnosti koja znači da se bilo koja izmjena na projektu reflektuje u svim djelovima i fazama projektovanja. Ovim pristupom radu on nudi još mnoge benefite i koncepte kao što su vremenom sakupljanje baze modela koji se mogu upotrebljavati u narednim projektima, i time je svaki sljedeći projekat još brže i lakše dizajnirati. 

Building Information Modeling (BIM)

        BIM u najužem smislu predstavlja sistematizovan logički pristup procesu dizajniranja objekta od koncepta do izvođenja, pa čak i do kraja njegovog upotrebnog roka trajanja. U širem smislu BIM posjeduje i socijalnu, kao i društveno odgovornu komponentu koja se ogleda u kvalitetnijem i bržem projektovanju sa akcentom na energetski efikasnoj gradnji i samoodrživosti projekata. Usvajanjem BIM metodologije projektovanja, skoro u potpunosti, se marginalizuje mogućnost greške u procesu dokumentovanja I duplikovanja posla.

 

Šta je parametarsko modelovanje?

        Koncept parametarskog i proceduralnog dizajniranja otvara vrata jednom čitavom okeanu mogućnosti modelovanja i analiziranja objekata. To znači da brzo i intuitivno možemo da projektujemo.  Mogućnost analiziranja u realnom vremenu u toku samog procesa projektovanja, a time i optimizacije dizajna u vizuelnom, konstruktivnom, energetskom, socijalnom i svakom drugom aspektu. Time direktno utičemo i podržavamo mnoge suštinske principe BIM-a kao što su energetska efikasnost, održivost i opravdanost objekta, pa sve do izbora najoptimalnijeg konstruktivnog sistema, upotrebljenih materijala, i drugih fizičkih i vizuelnih karakteristika objekta. Revit i njegova integracija sa BIM principima i savremenim standardima, kao što su LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), je dokazano rješenje na mnogim malim i velikim internacionalnim projektima, pa samim tim spada u sam vrh inženjerskog softvera za AEC industriju. Building Information Modeling je sadašnjost i budućnost projektovanja u post CAD (Comupter Aided Design) eri. Predstavlja logičan iskorak ka upotrebi savremenih tehnologija i sistema promišljanja u modernoj AEC industriji.

Bosna i Hercegovina

GEOINOVA informatički inženjering
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.