Izašao je AreaCAD-GIS 2020

Obavještenje svim korisnicima da je izašla nova verzija domaće GIS klijentske aplikacije AreaCAD-GIS 2020. Proširena je funkcionalnost. Dodani su alati za mapiranje i prikaz komunalnih uređaja.
AreaCAD-GIS 2020 dolazi u paketu sa AutoCAD-om 2020.

Svi korisnici starih verzija AreaCAD-GIS-a mogu uz popust preći na novu verziju.

Mnogo je novih i korisnih funkcionalnosti dodano u verziji 2020. Mnogo je razloga za nadogradnju.

Početkom godine je izašla i nova webGIS aplikacija AreaCAD-GIS Server 2019. Proširene su mogućnosti pretraživanja lokacija, a dodane su i nove teme. Sada je rad u GIS-u još lakši i brži.

Poseban popust za lokalne uprave koje su sudjelovale u GAP-u. Postojeći korisnici, pored popusta na AreaCAD-GIS mogu ostvariti i dodatni popust na licencu AutoCAD-a do 24. aprila.

Požurite!


* AreaCAD-GIS je namijenjen prvenstveno urbanistima, prostornim planerima, službenicima u odjeljenjima za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Odličan je alat za vršenje urbanističkih popisa i priređivanje podataka za prostorne analize u dokumentima prostornog uređenja.
Ideja o GIS-u u zemljama u tranziciji koja je rođena 1999. ostvarena kao softverski proizvod 2007. razvija se, živi u lokalnim upravama i dalje. 20 godina poslije AreaCAD-GIS 2020 je kompletno i moderno tehnološko rješenje za lokalne uprave sa klijent - server arhitekturom.

Bosna i Hercegovina

GEOINOVA informatički inženjering
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.