INOVA GIS Server

Telekomunikacione kompanije spadaju u grupu preduzeća koje posjeduju i upravljaju objektima složenog geometrijskog oblika i položaja u prostoru. Bez obzira da li su u pitanju mreže bakarnih ili optičkih kablova, antenski stubovi, korisnički priključci ili sami korisnici, podaci koji ih opisuju su nepotpuni bez informacije o njihovom obliku i položaju u prostoru.

Telekomunikacioni objekti se nalaze u složenim odnosima: kabl se nalazi u cijevi, cijevi su završene na oknu, kabl posjeduje rezervu, optička vlakna su završena na portovima optičkog razdjelnika, itd. Informacioni sistem koji upravlja telekomunikacionim objektima mora biti sposoban da efikasno objedini evidenciju geometrijskih i prostornih osobina sa klasičnim opisnim podacima o objektu i podacima o relacijama i povezanosti sa drugim objektima.

Pored evidencije i unosa objekata, informacioni sistem mora imati mogućnost prikaza podataka različitim grupama korisnika na način koji objedinjuje tabelarni i prostorni prikaz preko interaktivnih mapa.

INOVA GIS platforma je savremeni geografski informacioni sistem koji je specijalizovan za upravljanje telekomunikacionim objektima na način koji zadovoljava sve navedene zahtjeve. Višegodišnjim prisustvom u najvećim telekomunikacionim kompanijama u regionu, konstantnim ulaganjem u razvoj i usavršavanje i direktnom saradnjom sa krajnjim korisnicima, INOVA GIS platforma je uspjela da ponudi softverske alate skrojene po mjeri inženjera telekomunikacija bez obzira da li radi u oblasti planiranja i projektovanja ili održavanja infrastrukture.