INOVA iCOD

iCOD je sistem za definisanje, praćenje i mjerenje ostvarivanja ciljeva preduzeća i njegovih organizacionih jedinica i primjenljiv je u bilo kojoj kompaniji. iCOD obezbjeđuje praćenje realizacije strategije i politike razvoja kompanije. Pomoću iCOD alata omogućeno je definisanje i planiranje ciljeva koji se zatim prate (mjere) korišćenjem podataka informacionog sistema.

Tradicionalni koncept merenja performansi preduzeća podrazumevao je oslanjanje isključivo na finansijske pokazatelje tih performansi. Mada su i danas finansijski parametri uspešnosti preduzeća i njegovih delova nezamenljivi, oni nisu i dovoljni, jer pokazuju određene nedostatke. Zato se i iCOD-u koristi pristup tzv. uravnotežene liste ciljeva ili Balanced Scorecard. Ovaj koncept poslovnog upravljanja podrazumeva da se za preduzeće u celini, kao i za njegove organizacione delove, utvrđuje, prati i meri ostvarenje ciljeva u više oblasti ili perspektiva poslovanja. Prema originalnom konceptu, koji je i najčešće u primeni, preduzeće postavlja ciljeve u 4 osnovne perspektive:

Perspektiva potrošača:
 • Praćenje performansi preduzeća na tržištu
 • Praćenje odnosa prema potrošačima
 • Merenje lojalnosti, konverzije, preporuka, izgubljenih potrošača, i drugi...
Perspektiva unutrašnjih procesa:
 • Praćenje performansi preduzeća u efikasnosti vođenja internih poslovnih procesa
 • Merenje vremena ciklusa proizvodnje, pružanja usluge, škart, broj zaposlenih, i drugi...
Perspektiva učenja i razvoja:
 • Performanse preduzeća u inoviranju i sticanju novih znanja
 • Broj sertifikovanih zaposlenih, stručnih kurseva, seminari, godište zaposlenih, i drugi...
Finansijska perspektiva:
 • Praćenje finansijskih rezultata preduzeća
 • Koje su finansijske strategije
 • Planiranje investicija i ulaganja u rast poslovanja
 • Merenje profita, cena, povraćaja investicija, i drugi...

Poenta pristupa je da u svakoj od perspektiva menadžment vrši izbor ciljeva koji se žele postići kao i merila kojima se kontroliše ostvarivanje tih ciljeva. Zatim se kontinuirano prati ostvarivanje postavljenih ciljeva preko identifikovanih merila. Balanced Scorecard je sistem za Upravljanje performansama koji može da se koristi u organizacijama bilo koje veličine:

 • da uskladi misiju i viziju sa korisničkim zahtevima i svakodnevnim poslom
 • upravlja i ocenjuje biznis strategiju
 • upravlja poboljšanjem efikasnošću operacija
 • izgrađuje organizacione mogućnosti
 • obaveštava o progresu sve zaposlene

Ovaj sistem dozvoljava da se mere finansijski i korisničke rezultati, operacije i kapacitet organizacije i primenljiv je u privatnom i javnom sektoru. Naglasak je pomeren sa samo merenja finansijskih i ne finansijskih performansi ka upravljanju biznis strategijom.