Conversion

Za potrebe naših klijenata vršimo koverziju 2D CAD dokumentacije kao što su vektorske geodetske podloge, razni kartografski materijali, prostorno-planska dokumentacija u GIS format. Za Vas kreiramo „pametne mape“ i „pametne računarske 3D modele“ dostupne svima kojima je to potrebno i u svakom trenutku putem weba. Dvodimenzionalne CAD crteže arhitektonskih, građevinskih i infrastrukturnih projekata, mašinskih konstrukcija i sl. prevodimo u trodimenzionalne modele. Za potrebe naših klijenata radimo vizualizaciju 3D modela objekata visoko i niskogradnje, kao i modele industrijskih proizvoda.

Autodesk kursevi (ATC)

Kao autorizovani Autodesk trening centar, Inova organizuje obuku za pravna lica i organizovane grupe polaznika. CAD i GIS kursevi i radionice su organizovani po zvaničnim Autodesk standardima, dok su naši predavači sertifikovani za najnovije verzije Autodesk programa. Obuku je moguće održati kako u Vašim prostorijama, tako i u Inovinom specijalizovanom obučnom centru u Banja Luci.

Polaznici kao materijal za kurseve dobijaju:

  • DVD sa primjerima koji se koriste u vježbama.
  • Trial verzije Autodesk platformi na koje se kurs odnosi.
  • Posljednji upgrade-i i service pack-ovi za Autodesk platformu.
  • Opciono, korisnici mogu nabaviti i stručnu literaturu domaćih izdavača.

Na kraju svakog odslušanog kursa polaže se praktični ispit koji traje do 3 školska časa. Po položenom ispitu polaznik dobija zvanični Autodesk sertifikat o odslušanom kursu na engleskom jeziku. Svaki Autodeskov sertifikat nosi jedinstven broj, ulazi u Autodeskovu bazu polaznika i važi u celom svijetu. Kao autorizovani Autodesk sertifikacioni centar, Inova omogućava da po završenom kursu moguće je polaganje ispita za zvanični Autodesk sertifikat o poznavanju rada na odgovarajućoj Autodesk platformi. Pored unaprijed utvrđenog plana i programa, obuku je moguće prilagoditi specifičnim potrebama korisnika; Korisnike je moguće podijeliti po grupama u skladu sa strukom i stepenom znanja; Takođe, dinamiku održavanja kursa moguće je prilagoditi zahtevima korisnika.

Digitizing

U arhivama vaših preduzeća nalazi se znatna količina kartografske i planske dokumentacije, radioničkih crteža i projekata. Stručni kadrovi Inove Vam stoje na raspolaganju za kompletan proces prevođenja analogne "papirne" dokumentacije u CAD i GIS formate bilo da se radi o konstrukcijskim crtežima, projektnoj dokumentaciji, geodetskim podlogama, ili prostorno-planskoj dokumentaciji.

Contact Us

Bosnia and Herzegovina

INOVA informatički inženjering, d.o.o.
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.geoinova.com

Serbia

INOVA-geoinformatika, d.o.o.
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republic of Serbia

Phone: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.geoinova.rs

Slovenia

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republic of Slovenia

Phone: +386 (0)41 667-666

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.geoinova.si

More Articles ...

Accreditations

Autodesk Silver Partner
Autodesk Developer Network
Autodesk Training Center
Autodesk Certification Center
Autodesk Industry Partner
Oracle Gold Partner
Microsoft Partner

Links

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  YouTube
  Google+

Bosnia and Herzegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka

Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republic of Serbia

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija

Phone: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005

Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.