Conversion

Za potrebe naših klijenata vršimo koverziju 2D CAD dokumentacije kao što su vektorske geodetske podloge, razni kartografski materijali, prostorno-planska dokumentacija u GIS format. Za Vas kreiramo „pametne mape“ i „pametne računarske 3D modele“ dostupne svima kojima je to potrebno i u svakom trenutku putem weba. Dvodimenzionalne CAD crteže arhitektonskih, građevinskih i infrastrukturnih projekata, mašinskih konstrukcija i sl. prevodimo u trodimenzionalne modele. Za potrebe naših klijenata radimo vizualizaciju 3D modela objekata visoko i niskogradnje, kao i modele industrijskih proizvoda.

Accreditations

Autodesk Silver Partner
Autodesk Developer Network
Autodesk Training Center
Autodesk Certification Center
Autodesk Industry Partner
Oracle Gold Partner
Microsoft Partner

Links

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  YouTube
  Google+

Bosnia and Herzegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka

Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republic of Serbia

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija

Phone: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005

Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.